Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Finalisterna i The Next Awards 2023

I början av maj hölls fyra deltävlingar i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö för att utse finalisterna i The Next Awards. På förmiddagen samlades jurymedlemmar och finalister för presentationer av företagen följt av ett lunchseminarium om hållbarhet. Därefter presenterades bidragen som gått vidare i de tre olika kategorierna. Finalisterna får nu representera sina idéer i den stora finalen den 14 september i Stockholm.

Tillbaka till Next Awards

Vinnare Next Awards Stockholm delfinal (3 maj 2023) 

Från vänster: Transformation finalist: Mälarplast, Peter Wall, M.Sc., / Managing Director. Community finalist: Mamma United, Anja Nordenfelt, Grundare & verksamhetschef. New ideas finalist: CorPower Ocean, Kevin Rebenius, Commercial Director.
Från vänster: Transformation finalist: Mälarplast, Peter Wall, M.Sc., / Managing Director. Community finalist: Mamma United, Anja Nordenfelt, Grundare & verksamhetschef. New ideas finalist: CorPower Ocean, Kevin Rebenius, Commercial Director.

Motiveringstext från juryn

Transformation – Mälarplast AB 

Mälarplast AB är ett plastbearbetande företag med hållbarhet som ledstjärna. Bolaget har tagit stora steg för att transformera sig själva och delar av plastindustrin. Återvunnen plast har till stor del varit förbjuden inom livsmedelsindustrin men genom innovation och nytänkande har Mälarplast AB hittat lösningar som gör att cirkulära system kan användas inom livsmedelsindustrin. Det finns fortfarande ett stort samhällsbehov av plast, och att öka de cirkulära möjligheterna är av yttersta vikt för att kunna nå hållbarhetsmålen. 

New ideas – CorPower Ocean 

Företaget CorPower Ocean utvinner energi ur vågkraft. Idag produceras allt mer el från förnybara källor, men för att uppnå stabilitet i elnätet så behövs en mix av olika metoder. Där spelar vågkraften med sin pålitliga, kompletterande och förutsägbara produktionsprofil en viktig roll. Som en av de ledande vågkraftsaktörerna idag så har CorPower Ocean stor potential att vara en förebild då bolagets nyskapande och innovativa anda verkar för att frigöra kraften i en av världens största outnyttjade energikällor – våra hav. 

Community – Mamma United 

Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att bli integrerade i samhället och ger dem verktyg att påverka sin egen livssituation. Att erbjuda mammor i en socioekonomiskt utmanande situation möjlighet till utbildning bidrar till starkare individer och skapar ringar på vattnet. Kunskapen man tillskansar sig ger inte bara makt att förändra sitt eget liv utan även bättre förutsättningar för barn och familj. På så vis har Mamma Uniteds program stark påverkan för individen, men även långtgående effekt på framtida generationer.  

Jury i The Next Awards delfinal Stockholm 2023


Juryn i Stockholm 

Noel Abdayem, ​Grundare & VD, The Humble Group  

Emma Knaggård Wendt, CEO, Ownershift

Mårten Prangård, SEB ordförande, kontorschef Farsta

Jennie Cato, Head of Public Affairs and Partnerships, Scania Group 

Erik Wikström, Serieentreprenör & bl.a. Grundare av Icon Media Lab

Özge Özen Zink, Ansvarig för entreprenörer och startups, SEB  

Vinnare Next Awards Umeås delfinal (5 maj 2023) 

Finalister från vänster: Transformation:  Lundqvist Trävaru AB, Jens Lundqvist, vVD & Samuel Holmström, VD. New ideas: Sustainalube, Mattias Grahn, medgrundare av företaget och delägare & Gustaf Axelström, Teknisk support. Community: Vilda Kidz, Anna Karlsson & Stefan Karlsson, grundare.
Finalister från vänster: Transformation: Lundqvist Trävaru AB, Jens Lundqvist, vVD & Samuel Holmström, VD. New ideas: Sustainalube, Mattias Grahn, medgrundare av företaget och delägare & Gustaf Axelström, Teknisk support. Community: Vilda Kidz, Anna Karlsson & Stefan Karlsson, grundare.

Motiveringstext från juryn

Transformation – Lundqvists Trävaru AB 

Som ett gammalt bolag i en traditionell bransch är Lundqvists Trävaru ett gott exempel på hur man kan ställa om för att bli mer hållbar. De senaste åren har de genomgått både en kulturell och digital transformation. Genom att anställa en diversifierad personalstyrka med olika kunskapsområden har man kunnat innovera verksamheten. Bland annat har man skapat ett digitalt ritverktyg där kunderna kan skissa upp sina byggprojekt för att få pris och ritningar direkt i webbläsaren, och då även minska materialåtgången med upp till 40 %. 

New Ideas – Sustainalube

Sustainalube är ett Luleåbaserat bolag som under varumärket EcoLube tagit fram ett antal miljövänliga produkter som ska ersätta traditionella oljebaserade smörjmedel. EcoLube-produkterna innehåller inga miljöskadliga tillsatser och är helt vattenlösliga, vilket ger dem mycket goda egenskaper i kyla. Bolaget konkurrerar mot den gigantiska oljeindustrin och driver idag flera samarbeten och utvecklingsprojekt med stora företag.

Community – VildaKidz

Den ideella föreningen VildaKidz skapar kostnadsfria, meningsfulla stunder för runt 20 000 barn och unga i Norrbottniska kommuner varje år. Målet är att få alla barn och unga att känna sig sedda och hörda samt att ge dem en chans till en meningsfull fritid även om föräldrarnas ekonomi inte tillåter det. Med utgångspunkt i de ungas behov skapar de aktiviteter som gör skillnad och inspirerar andra att följa efter. 

Jury i The Next Awards 2023 Umeå


Juryn i Umeå
 

Markus Ögren, SEB Ordförande, Distriktschef Norr

Lars Stenlund, Medgrundare och styrelseordförande i Vitec Software

Karin Bodin, Koncern VD POLARBRÖDSGRUPPEN AB

Lisa Redin, Miljö- och hållbarhetsstrateg, Umeå universitet​

Rafael Bermejo, Vd Stiftelsen IFS​ (Vinnare Community 2022)

Caroline Jonsson, Rototilt, produktchef och delägare.

Vinnare Next Awards Göteborgs delfinal (9 maj 2023) 

Finalister från vänster: Transformation: Renahav Sverige AB, Niklas Holmgren, Kommunikations & Marknadsansvarig, Styrelseledamot + Claes Lundberg, Grundare &verksamhetsansvarig + Joel Oresten, Grundare & Styrelseordförande. New ideas: Tomorrow Machine AB, Maria Glansén, Grundare. Community: BK Häcken Thomas Andersson, Kommersiell chef
Finalister från vänster: Transformation: Renahav Sverige AB, Niklas Holmgren, Kommunikations & Marknadsansvarig, Styrelseledamot + Claes Lundberg, Grundare &verksamhetsansvarig + Joel Oresten, Grundare & Styrelseordförande. New ideas: Tomorrow Machine AB, Maria Glansén, Grundare. Community: BK Häcken Thomas Andersson, Kommersiell chef

Motiveringstext från juryn

Transformation – Renahav Sverige AB 

Renahavs idé går ut på att omsätta fiskeindustrins avfall till ren energi och biologisk gödning för lantbruk, samtidigt som de reducerar skadliga utsläpp till hav och luft. Tillsammans med sina kunder visar de att det går att skapa en cirkulär ekonomi där avfallsproblemen transformeras till värdefulla, hållbara produkter både inom den egna näringen och utanför. Deras möjligheter att skala upp och applicera denna typ av verksamhet på fler ställen i världen bedöms som stora och nödvändiga för att fortsatt vara med och bevara våra hav. 

New Ideas – Tomorrow Machine AB 

Tomorrow Machine utvecklar under namnet GoneShells en biologisk nedbrytbar förpackning för livsmedelsindustrin. Produkten ska kunna brytas ned utan industriell kompostering och ersätta nuvarande förpackningar i papper, plast och glas. Materialen kan också göras ätbara. Genom att ersätta dagens förpackningar tillverkade av fossilråvaror kan man skapa mindre belastning på återvinningssystemen, minska deponier samt undvika att förpackningsmaterial hamnar i naturen och haven. 

Community – BK Häcken

Samhällsengagemang är en viktig del av BK Häckens DNA. Genom att verka som en samhällsaktör i sin närmiljö kan de via fotbollen skapa glädje och bli en positiv enande kraft för Hisingen och Göteborg med omnejd. Med event som Gothia Cup, världens största fotbollsturnering för ungdomar, gör de även insatser på global nivå. Utifrån fokusområden som jämlikhet, jämställdhet, klimat & miljö samt hälsa har BK Häcken satt upp tydliga delmål som genomsyrar den dagliga verksamheten och alla event. 

Jury i The Next Awards 2023 Göteborg


Juryn i Göteborg 
 

Petra de Boer, Kommunikatör och processledare, Vägen Ut (Vinnare Community 2021)

Peter Santén, Volvo Group Connected Solutions, Business Innovation & Foresight - Innovation Lab

Josefine Olsson, SEB Ordförande, FX Sales

Johanna Holmström, Co-founder Nordic Node

Henrik Otendal, CEO, Reselo (Vinnare New Ideas 2022)

Vinnare Next Awards Malmö delfinal (11 maj 2023) 

Finalister: New ideas: Recoma AB, Max Rosenberg, VD. Community: Mitt Liv AB Lenka Prokopec Karlberg, VD & Kristofer Eklundh, Affärsutvecklare. Transformation: Anolytech Norden AB Stefan Fischlein, Grundare & Cristian Sterning, Försäljningschef.
Finalister: New ideas: Recoma AB, Max Rosenberg, VD. Community: Mitt Liv AB Lenka Prokopec Karlberg, VD & Kristofer Eklundh, Affärsutvecklare. Transformation: Anolytech Norden AB Stefan Fischlein, Grundare & Cristian Sterning, Försäljningschef.

Motivering från juryn

Transformation – Anolytech Norden AB 

Världens mest värdefulla resurs är tyvärr också en bristvara idag. Dagligen kommer rapporter om hur klimatkrisen bidrar till nya värmeböjlor och torka. Idag används dricksvatten helt i onödan för att bevattna odlingar, fotbollsplaner och tom att spola toaletten. Företaget Anolytech har tagit fram en miljövänlig metod för att desinficera vatten utan starka kemikalier. Deras cirkulära system förhindrar att oönskade bakterier och virus sprids via vattnet och den förbättrade vattenkvaliteten gör att vattnet även kan användas till andra syften, som bevattning av odlingar. Genom att transformera detta värdefulla område har Anolytech en stor möjlighet att påverka många människor och många branscher.

New Ideas – Recoma AB 

Recoma designar, tillverkar och säljer byggskivor som till 100% består av avfall som annars skulle förbrännas eller genomgå en traditionell återvinningsprocess. De har på oerhört kort tid gått från idé till ett bolag med färdig produktionslina som redan idag levererar hållbara material ut till byggindustri och -handel. På det sättet gör de redan här och nu skillnad både i form av minskade koldioxidutsläpp och skapade arbetstillfällen och dessutom visar de vägen till cirkulära lösningar i en konservativ bransch.

Community – Mitt Liv

I vårt land har vi alltför många diamanter som väntar på att slipas och släppas in på den svenska arbetsmarknaden.

Ca 20% av utrikesfödda med akademisk utbildning är antingen arbetssökande eller har ett arbete som inte matchar deras utbildning. Fler barn behöver se sina föräldrar gå till ett arbete – ett arbete de är kvalificerade för. Vi har inte råd att inte använda alla våra medborgares fulla potential.

Mitt liv är genom sitt arbete för en inkluderande arbetsmarknad som värdesätter mångfald en värdefull aktör i detta arbete. Hos Mitt liv finns landets största mentorsprogram för utrikesfödda talanger som saknar arbete motsvarande sin kompetens och här utbildas även arbetsgivare i dessa frågor.  Genom att skapa förändring hos arbetsgivare och arbetstagare bidrar de till en inkluderade, mångfacetterad och konkurrenskraftig arbetsmarknad. 

Jury i The Next Awards delfinal Malmö 2023


Juryn i Malmö
 

Linus Wiebe, Investeringschef family office. 

Sara Egidius, Head of Business Development Ideon Innovation

Anna Jarleman, CEO Communication Leader IKEA

Lars Ohlsson, SEB, ordförande, kontorschef Lund

Daniel Persson, CEO, Minc

Alexandra Green Tetschet, Projekt- och kampanjledare, IOGT-NTO