Löner via fil till Bankgirot

Smidigt sätt att betala ut många löner

  • Skicka lönerna via fil på internetbanken
  • Automatisk bevakning av lönedatumet
  • Minska företagets administration