Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Många företagare sparar inte till pensionen – riskerar 25 procents lägre pension

Américo Fernández

En stor majoritet av Sveriges enmansföretagare har en tillräckligt stor egen ekonomisk buffert för att klara tillfälliga nedgångar i omsättning och intäkter. Men när det gäller avsättning till den egna pensionen ser det betydligt sämre ut. – Många företagare riskerar att bli framtida pensionsförlorare, menar vår företagarekonom Américo Fernández.

Nio av tio företagare har en ekonomisk buffert som gör att de klarar två månader med helt uteblivna intäkter. Men endast fyra av tio företagare sparar till pensionen, vare sig det handlar om tjänstepensioner i det egna företaget eller om privat sparande. Det visar SEB:s företagarindikator från januari 2021.

– Att så många inte pensionssparar är oroväckande, säger Fernández, som menar att på lång sikt så riskerar många företagare att bli pensionsförlorare. En rapport från Pensionsmyndigheten visar nämligen att de företagare som helt saknar tjänstepension får i genomsnitt 25 procents lägre pension.

Mindre företag främst drabbade

Problemet med låga, och ibland obefintliga, pensionsavsättningar är störst bland de mindre företagen, här definierat som bolag med en årsomsättning under en halv miljon kronor. Här är det en majoritet, 53 procent, som inte sparar till den egna pensionen.

– De mindre företagen har dels lägre intäkter, dels har de kanske heller inte någon kontinuerlig kontakt med en revisor, som kan påpeka det viktiga i att göra avsättningar till pensionen, säger Américo Fernández.

Pensionsgrundande lön viktigare än pensionssparande

Américo Fernández menar dock att det allra viktigaste är att regelbundet ta ut en pensionsgrundande lön från bolaget för att säkerställa en trygg pension. När du tar ut lön och betalar skatt betalar du automatiskt in till det sociala skyddsnätet. Det innebär att du har rätt till sjukpenning och föräldraförsäkring. Men det kanske viktigaste av allt är att du gör avsättningar till din pension.

– Den största delen av din framtida pension kommer från det allmänna pensionssystemet. Tjänstepensionen är visserligen viktig och blir allt viktigare. Men den utgör dock en mindre del av din totala pension, runt 25 procent, förklarar Fernández.

– Det är också viktigt att komma ihåg att du som företagare inte får någon tjänstepension. Det är därför det är så viktigt för företagare att spara till den egna pensionen.

Han poängterar också att egna företagare, i motsats till privatpersoner, är tillåtna att dra av för pensionssparande.

– Kom ihåg att du som företagare får dra av 35 procent av överskottet i firman för ett år till ditt pensionssparande.

Hur mycket bör då en företagare sätta av till pensionen?

Enligt Fernández bör en företagare sätta av åtminstone 4-6 procent av en månadslön på upp till cirka 42 000 kronor för att motsvara avsättningar som de flesta anställda med kollektivavtal får. På belopp över den nivån bör 30 procent sättas av.

–Och om du har 20 år, eller mer, kvar till pensionen, bör du ha stor exponering mot aktiemarknaden i ditt sparande. Att inte ta risk är också en risk när det gäller pensionssparande med en lång sparhorisont, poängterar Fernández.

Customer service