Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Så påverkas företag och företagare av höstbudgeten

Bild på en vagnpark.

Höstbudgeten för 2022 innehåller en reformagenda på drygt 74 miljarder. Regeringen lägger fram sin budget efter att budgetarbetet med Centerpartiet och Liberalerna, det så kallade Januariavtalet, bröts i samband med sommarens misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven. Budgeten är tydligt expansiv trots att svensk ekonomi återhämtat sig väl från pandemin. De reformer som presenteras är i huvudsak inriktade på några större områden; grön omställning, jobben och företagandet, välfärden, trygghet och pandemihantering. Regeringens krispolitik dras nu successivt tillbaka och många åtgärder upphör helt den 30 september 2021 i och med att man nu tagit bort restriktionerna. Regeringen växlar i stället över till reformer för att hjälpa till med en grön återstart av samhället och företagen.

Förslag som påverkar företag och företagare

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga även sommaren 2022

Regeringen föreslår att man även under sommarmånaderna juni - augusti 2022 sänker arbetsgivaravgifterna till 10,21 procent. Nedsättningen gäller för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 på ersättningar som betalas ut efter den 31 maj 2022

Sen tidigare gäller tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, 19 till 23 år, under perioden 1 januari 2021 till 31 mars 2023 (från 31,42 procent till 19,76 procent).

Möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar

Från och med den 30 mars 2020 har det varit möjligt att ansöka om tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt som en krisåtgärd för att dämpa tillfälliga likviditetsproblem. Ett stort antal tillfälliga anstånd väntas upphöra under våren 2022. För att ytterligare underlätta för företagen införs en möjlighet att förlänga återbetalningstiden med 15 månader samtidigt som man följer en avbetalningsplan. Det ger ytterligare tid att återfå en normal lönsamhet och återhämtning. Förslaget beräknas träda i kraft  den 7 mars 2022 och regeringen avser att återkomma med mer detaljer kring förslaget.

Förlängning av lättnadsreglerna för vilande bolag och femårsregeln

Förslaget innebär att det fortfarande kommer vara möjligt att få undantag från den så kallade femårsregeln även 2022 samt möjlighet för företagare att vidta viss marknadsföring med bibehållen arbetslöshetsersättning.

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

Regeringen föreslår att det införs en särskild begränsningsregel som innebär minskade möjligheter att utnyttja tidigare underskott efter en ägarförändring om det är det övervägande skälet till ägarförändringen. Man vill alltså ytterligare begränsa handel med underskott.

Beräknas träda i kraft 1 maj 2022 och tillämpas från den 11 juni 2021, avseende ägarförändringar som sker efter den 10 juni

Höjd gräns för momsbefrielse för mindre företag

Omsättningsgränsen för momsbefrielse för mindre företag höjs från idag 30 000 kronor till 80 000 kronor per år. Detta som ett led i arbetet att förenkla för de minsta företagen. Det innebär konkret att de inte behöver vara registrerade och deklarera moms för sin försäljning.
Tanken är att förslaget ska träda ikraft den 1 juli 2022

Utvidgning av reglerna om lättnader i beskattningen av personaloptioner

Regeringen vill utvidga och förenkla reglerna för personaloptioner särskilt för unga företag som vill växa samt rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft. Reglerna föreslås utvidgas för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 i stället för som idag 50, samt en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till 280 miljoner kronor i stället för som idag 80 miljoner kronor.
Dessutom föreslås att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna trots att de inte är anställda i företaget.

Regeringen vill även ändra vissa praktiska frågor såsom att det även ska vara möjligt att nyttja optionen för att förvärva antingen andel eller teckningsoption. Även att kunna förvärva andel i ett annat företag inom samma koncern.

Föreslås träda i kraft 1 januari 2022 men kräver godkännande av EU-kommissionen.

Avskaffad reklamskatt

Regeringen har för avsikt att avskaffa reklamskatten från och med 1 januari 2022. Regeringen kommer lägga ett förslag till riksdagen under hösten 2021

Skatt på kemikalier i kläder och skor införs inte

Regeringen drar tillbaka tidigare intentioner att införa skatten 1 januari 2022. Det visade sig ha flera praktiska problem och svårigheter att införa skatten för tillfället.

Dessa åtgärder upphör den sista september 2021

Regeringen har annonserat att flera av de direkta krisstöden till företag upphör den sista september i och med att man tar bort de flesta restriktionerna. De stöd som upphör är permitteringsstödet, omställningsstödet, omsättningsstödet, arbetsgivarens ersättning för extraordinära sjuklönekostnader och hyresstöd. Möjligheten att korttidspermittera kommer fortfarande finnas kvar men i sin ursprungliga form som konjunkturstabiliserande åtgärd. De reglerna infördes i april 2020.

Kom dock ihåg att även om stöden upphör per den sista september 2021 så kan ansökningstiderna för stöden ha senare datum.

Ladda ner rapporten 

Så påverkas hushållen av höstbudgeten 2022

Bild på Susanne Eliasson
Privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson

Privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson