Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Frontit frigör tid med ett integrerat affärssystem

Att spendera mindre tid på administration och mer på kärnverksamheten är vad de flesta företag strävar efter. Med ett integrerat affärssystem, där det rutinmässiga ekonomiarbetet ligger utanför företaget, och där företagets alla siffror uppdateras i realtid, kan detta bli verklighet.

Fredrik Palmén
Fredrik Palmén

– Vår ekonomiavdelning kan fokusera på affärerna betydligt mer än vad en traditionell ekonomifunktion kan göra. Mycket av det sedvanliga ekonomiarbetet sker mer eller mindre per automatik. Det säger Fredrik Palmén, som är CFO på konsultföretaget Frontit.

Frontit har mer än 200 konsulter, och verkar på 11 orter i Sverige. Konsulterna driver förändring i komplexa miljöer och hjälper kunderna, som utgörs av företag inom vitt skilda sektorer, att förankra och implementera strategier och tillför kraft i genomförandet.  En viktig del i arbetet är också att ge kunderna verktyg för att bygga sin kompetens och förmåga för att fortsätta utvecklas. Frontit verkar inom områden som verksamhetsutveckling, digitalisering, strategi och ledarskap.

Det var för fem år sedan som bolaget började samarbeta med en av SEB:s samarbetspartners, affärssystemleverantören PE Accounting.

– Vi hade länge strävat efter att öka flexibiliteten i vår ekonomifunktion för att kunna skala upp, eller ned, utan att behöva anpassa bemanningen. Det fanns också en ambition att jämna ut topparna och dalarna vad gäller ekonomernas arbetsbelastning, förklarar Fredrik Palmén, som menar att PE Accountings affärssystem svarade upp mot dessa krav.

– Det som också gör att just det här affärssystemet passar oss är att det redan från början är ett helt integrerat system som innehåller alla delar. Vi köper helt enkelt en helhetslösning, säger Palmén.

Integrerat och realtidsbaserat affärssystem

Något som framförallt underlättar ekonomiarbetet ytterligare är integrationen mellan PE Accounting och SEB. 

Han Pekar också på den stora fördelen med att all sker i realtid. Allt som görs uppdateras omedelbart i systemet, vilket innebär att alla siffror som finns där är aktuella. Vi kan när som helst gå in och ser hur balans- eller resultaträkningen ser ut just i dag, säger han.

Det mesta sker per automatik, vare sig det handlar om våra utbetalningar eller kundernas inbetalningar.

Fredrik Palmén uppskattar att bolaget frigjort arbetstid på ekonomifunktionen motsvarande 30 - 40 procent till följd av det nuvarande upplägget med PE Accounting och systemets integration med SEB.

– Vi skulle nog kunnat sparat ännu mer i arbetstid, men tack vare att vi sparat tid på det repetitiva ekonomiarbetet så har vi istället ökat vår service och vår tillgänglighet gentemot bolagets övriga organisation, säger han, och menar att samarbetet med banken och PE Accounting har gjort att Frontits ekonomiavdelning kan fokusera mer på själva affärsverksamheten än det administrativa.

– Systemet underlättar också konsulternas arbete, och gör att också de kan fokusera på det de är bra på. Till exempel så tidrapporterar de direkt i systemet, och lönerna räknas ut automatiskt. Det gör konsulternas vardag så enkel som möjligt, säger Palmén.

Vad är det viktigt att tänka på för ett företag som är på väg att börja använda ett affärssystem likt PE Accountings?

– Jag tror det är viktigt att lära sig systemet och framförallt att ta reda på dess fulla potential. Annars blir det lätt att medarbetare fortsätter att göra som tidigare, och då blir nyttan naturligtvis inte densamma. 

– En annan risk är snarare det omvända, nämligen att helt enkelt bli allt för beroende av systemet. Då kan tröskeln att byta, eller förändra, systemet, bli väldigt hög, fortsätter Palmén.

För även om Frontit i dag är väldigt nöjda med samarbetet med SEB och PE Accounting så menar Palmén att det är viktigt att hela tiden utvärdera systemet och samarbetet och se vad som kan göras bättre.