Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tufft och utmanande företagsklimat i energikrisens spår

Utmaningarna har varit många sedan pandemins utbrott och de flesta företag har trots det visat på stor motståndskraft och snabb omställningsförmåga. Men nu står hösten för dörren och orosmolnen har blivit fler – stigande produktionskostnader, rekordhöga elräkningar, stigande räntor och svagare efterfråga från hushållen. Företagsklimatet kommer återigen att prövas och frågan blir då hur du som företag och företagare kan förbereda dig på tuffare ekonomiska utsikter.

Knappt något ljus i höstmörkret

Hösten kommer att bjuda både hushåll och företag på bistra ekonomiska utsikter. En fortsatt hög inflation, snabbt stigande styrräntor och höga energipriser kommer att få ett tydligt avtryck i svensk ekonomi. Det väntas leda till fallande bostadspriser när hushållen pressas av sjunkande realinkomster som i sin tur påverkar konsumtionen och den ekonomiska tillväxten negativt. Trots en tydlig risk att konjunkturen viker ner i höst kommer Riksbanken prioritera inflationsbekämpningen och därmed fortsätta att höja styrräntan under hösten och vintern. Vår prognos är att styrräntan höjs successivt fram till våren 2023 och då till en nivå runt 2,25 procent. Detta är dock inte oproblematiskt då vi ser en lågkonjunktur framöver. Dilemmat för Riksbanken i detta läge är att en höjd ränta förvisso minskar inflationen men å andra sidan finns det risk att tillväxten blir lidande och det leder till ännu sämre tillväxt och i värsta fall recession med fallande tillgångspriser och stigande arbetslöshet. Trots räntehöjningar står arbetsmarknaden ändå stadigt och i vissa branscher råder det fortfarande arbetskraftsbrist. Risken för att arbetsmarknaden kan gå in i ett svagare läge hänger i stor utsträckning på kampen mellan räntehöjningar och inflationen.

Elkostnaden blir en extra huvudvärk för företagen

Det största problemet för de flesta företag och hushåll, inte bara i Sverige utan i hela Europa, är de extremt höga och stigande energipriserna och tillgången till energi. Den fråga de flesta företagare ställer sig är hur man ska kunna möta denna kostnadsökning för att kunna producera, utveckla sin verksamhet och behålla personal och nyrekrytera. En strimma ljus är att energifrågan har seglat upp som en av de viktigaste valfrågorna. Olika förslag har presenterats hur företag och hushåll ska kompenseras för att möta denna kostnadsökning. Oavsett om det blir en vänster- eller högerregeringen som sitter vid makten efter den 11 september kan man med ganska god säkerhet utgå ifrån att stöd kommer. Risken och utmaningen handlar som många gånger förr att stöden kan komma retroaktivt vilket innebär att företagen ännu en gång kan tvingas övervintra.

Inflationen påverkar både finansiering, priser och lokalhyror

Det andra som bekymrar är den fortsatt höga inflationen vi ser i Sverige men även globalt. I Sverige förväntas inflationen fortsätta att stiga till 10 procent till årsskiftet för att därefter vända ner. Riksbanken gör nu allt för att få ner inflationen och vi får räkna med ytterligare räntehöjningar under hösten och början av nästa år.
Som företagare bör du alltså räkna med ökade finansieringskostnader och för vissa företag kan det vara svårt att föra sina kostnader vidare via höjda priser. För de företagare som hyr sina lokaler kan även den höga inflationen påverka lokalkostnaderna om hyresavtalen är kopplade till ett inflationsindex. Dessa omförhandlingar brukar ske under senhösten för hyresnivåer 2023.

Deppiga hushåll drar ner på sin konsumtion

Enligt Konjunkturinstitutets senaste barometerindikator har hushållen aldrig tidigare varit så pessimistiska när det gäller synen på den egna ekonomin de kommande 12 månaderna. Det är en naturlig förväntansbild när de står inför en rejäl utgiftssmäll i höst. För många hushåll kommer räntekostnaderna bli dubbelt så höga som i början på året, elräkningen har aldrig tidigare varit högre och både matkassen och tankningen kostar mer än på mycket länge. Hushållen kommer behöva hålla hårt i plånboken i höst vilket kommer leda till en lägre efterfrågan på både varor och tjänster vilket kommer återspeglas i företagens intäkter.

Många utmaningar men också många verktyg att tillgå

Det är alltså många ändrade förutsättningar, osäkerhetsfaktorer och risker att ta hänsyn till framöver. Fler än vanligt som man både som företagare och hushåll bör ha med sig. Det kommer att bli en rejäl inbromsning av ekonomin och i SEB:s senaste Nordic Outlook, är en mild recession svår att undvika under 2023. Det kommer alltså bli ett utmanande höst och 2023 innan vi förhoppningsvis ser en ljusning under 2024. Trots detta finns det oftast fler sätt att parera, rusta och förbereda företaget för att kunna växla upp och ha en starkare verksamhet när väl vändningen kommer.

Värt att ha koll på

  • Se över dina energikostnader och se hur du kan påverka dessa via olika energibesparande åtgärder. Finns det möjlighet att ta del av olika stöd för grön omställning just i din bransch.
  • Med lågkonjunktur kommer också möjligheter. För många kan det vara ett gyllene tillfälle att se över sina affärsmodeller för att framtidssäkra företaget.
  • Om det inte finns så försök att skapa likviditetsbuffertar i verksamheten för att kunna möta kommande kostnadsökningar.
  • Än viktigare i detta läge att se över företagets prisstruktur och kontakta leverantörer för att se över avtalen. Det är oftast en bra strategi att gemensamt försöka komma överens och förstå hur kunder och leverantörer påverkas och hur man kan hjälpa varandra.
  • Företag i många branscher uppger att en av de största riskerna för att kunna driva verksamheten och utvecklas är svårigheten att få tag på relevant och kvalificerad personal. Se därför till att ta hand om din befintliga personal och se över möjligheten att kompetensutveckla ny personal.
  • Tänk även på att det är extra viktigt i turbulenta tider att ha en nära kontakt med din bank och revisor.

Läs mer i senaste Nordic Outlook

Susanne Eliasson
Senior analytiker

Susanne Eliasson

Senior analytiker

Susanne Eliasson