Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ett ekonomiskt läge med flera utmaningar

Företagare oavsett storlek är generellt vana vid att konjunkturen och förutsättningarna för att driva företag förändras över tid. Men de senaste åren har utmaningarna varit större än på väldigt länge. Efter två år med pandemi hoppades vi att världen var på väg tillbaka till ett mer normalt läge och att knutar med bland annat störningar i transporter, brist på insatsvaror och energi skulle lösas upp.

Istället kom kriget i Ukraina, hög inflation och centralbanker som snabbt höjer sina räntor. Nedstängningarna fortsätter i Kina på grund av pandemin och vi har fortsatt höga energipriser och brist på olika insatsvaror som påverkar tillväxten negativt både globalt och i Sverige. I Sverige urholkar den snabbt stigande inflationen hushållens plånböcker och Riksbanken avser att fortsätta att höja reporäntan för att få ned inflationen till målet på 2 procent. Blickar vi mot slutet av 2023 bör företagare räkna med en reporänta på nästan 2 procent.

Räkna med fortsatt turbulens

Det finns alltså många utmaningar för företagaren att parera och vi bör nog vara inställda på fortsatta turbulenta tider. Men allt är inte nattsvart, i alla fall inte om man frågar företagen själva. Självklart beror det på vilken bransch man verkar inom men enligt Konjunkturinstitutets senaste undersökning visar den att svenskt näringsliv står starkt med en stor motståndskraft att hantera såväl stigande produktionskostnader som högre räntor. Däremot har hushållen blivit något mer dystra i synen på både sin egen och svensk ekonomi. Så frågan är hur detta kommer påverka företagen framöver med ansträngda hushållsplånböcker.

Nu inför halvårsskiftet och inför sommaren kan det vara bra att stanna upp och reflektera över hur det nya ekonomiska klimatet kommer påverka både verksamhet och plånbok.

Värt att ha koll på

  • Dra lärdom från pandemin och se över hur din prisstruktur och dina avtal med leverantörer och kunder ser ut för att förstå hur du påverkas av olika faktorer och belysa eventuella svaga punkter. Mindre företag uppger att de har svårigheter med pressade marginaler och priser.
  • Har du personal, var rädd om den. Små och medelstora företag inom många branscher uppger att en av de främsta riskfaktorerna är brist på kvalificerad personal.
  • Förbered dig och företaget inför semestern så att du kan koppla av så mycket som möjligt. Se till att företaget har bra fakturerings- och löneutbetalningsrutiner och informera kunder och leverantörer om semesterplaner och uppge kontaktuppgifter under ledigheten. På så sätt förbygger du risken att få bluffakturor och underlättar administrationen under ledigheten.
  • Om du anställer unga, 19 till 23 år, under sommarmånaderna juni till augusti får du sänkt arbetsgivaravgift ned till 10,21 procent.
  • Sist men inte minst, är företaget exponerat mot utländsk valuta? Hur påverkar det företaget? Ta redan på om företaget bör göra något för att valutasäkra sig.
Susanne Eliasson, Senior analytiker på SEB
Senior analytiker

Susanne Eliasson

Senior analytiker

Susanne Eliasson