Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond SEK - Lux

Spännande räntefond med fokus på tillväxtmarknader

  • Placerar i företagsobligationer utgivna i tillväxtländer
  • Just nu högre ränteläge än i svenska räntebärande värdepapper
  • Ta del av tillväxtländernas möjligheter

Logga in och köp fonden

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Fonden passar dig som söker en intressant ränteplacering som kan ge möjlighet till bättre avkastning än en svensk räntefond, under tiden som svenska räntor är mycket låga.

Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna av bolag vars verksamhet är kopplad till tillväxtmarknader. 

Fonden är en så kallad matarfond. En matarfond placerar i en mottagarfond, i detta fall Gramercy Corporate Emerging Markets Debt Fund, som ger tillgång till placeringsområdet.

Fonden är valutasäkrad mot svängningar i mottagarfondens basvaluta (US-dollar), vilket innebär att risken för att fondkursen ska variera på grund av valutakursförändringar är betydligt reducerad. 

Fonden går att handla via fondkonto, investeringssparkonto (ISK), individuellt pensionssparande (IPS) och fondförsäkring.

Förvaltningsavgift: 1,40 procent
Jämförelseindex: Relevant jämförelseindex saknas
Fondens fullständiga namn: SEB Fund 1 – SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund
Fondnummer: 170
Risknivå: På en skala 1-7, där 1 utgör lägst risk och 7 högst risk, tilldelas fonden risknivå 4 (medelrisk).

Derivatinstrument kan användas för att nå investeringsmålet och för att effektivisera förvaltningen. I kurslistan hittar du fondens faktablad och prospekt. Där kan du läsa mer om fondens risk och fullständiga placeringsmöjligheter.

Fakta- och produktblad

Faktablad (pdf)

Produktblad

Customer service