Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Skogsskadekonto

Skogsskadekontot fungerar som inkomstutjämning för dig som är enskild näringsidkare och driver skogsbruk i Sverige eller inom EES. Genom insättning på skogsskadekonto kan oregelbundna inkomster från skog som måste avverkas i förtid på grund av skador (bränder, stormar med mera) jämnas ut mellan olika år. Du får göra avdrag för den del av inkomsten som sätts in på skogsskadekonto och får därigenom uppskov med beskattningen så länge pengarna står kvar på kontot. Istället skattar du för pengarna när du tar ut beloppet. Det uttagna beloppet ska då tas upp som inkomst av näringsverksamhet. Den årliga räntan från skogsskadekontot beskattas med en definitiv källskatt om 15 procent.

Pengarna får stå inne upp till 20 år på skogsskadekontot till skillnad från skogskonto där pengarna får stå inne högst 10 år.

Du behöver styrka skogsskadorna med ett intyg från skogsstyrelsen. Detta intyg ska du sedan bifoga deklarationen. Tänk på att du även kan räkna försäkringsersättningen för skogsskadorna som virkeslikvid i detta sammanhang.

Vilka är fördelarna med skogsskadekonto?

  • Du skattar inte för pengarna förrän du tar ut dem från kontot
  • Ofta lägre skatt när inkomsterna fördelas på flera år
  • Endast 15 procent skatt på räntan från kontot

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin

Customer service
;