Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Skogslikvidkonto

Skogslikvidkonto fungerar som ett tillfälligt konto för dig som är enskild näringsidkare och driver skogsbruk i Sverige eller inom EES.

Innan du fastställer årets resultat kan du tillfälligt sätta in skogslikvider och försäkringsersättningar på ett skogslikvidkonto. Du kan fritt disponera pengarna och får högre ränta än på ett vanligt transaktionskonto. Efter årsskiftet och innan du skickar in din deklaration placerar du pengarna på ett vanligt skogskonto eller skogsskadekonto.

Fördelar med skogslikvidkonto

  • Högre ränta än på ett vanligt transaktionskonto
  • Du kan fritt disponera pengarna

Villkor

  • Du får bara ha ett konto per förvärvskälla
  • Vi beskattar räntan enligt normala skatteregler
  • Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin

Kontaktpersoner

Gröna näringar inom SEB


SEB Skog och lantbruk                                                                                                                   


Joakim Larsson
Segmentsansvarig
070-739 10 87
joakim.larsson@seb.se

Anders Lindblom
Support / analys
073-098 78 88
anders.lindblom@seb.se

Distrikten

Mats Axelsson 
Distrikt Stockholm City
070-762 10 60
mats.axelsson@seb.se

Jörgen Eriksson 
Distrikt Norr
073-096 67 63
jorgen.eriksson@seb.se

Peter Dahlblom 
Distrikt Mellersta / Sörmland / Mälardalen
070-767 69 42
peter.dahlblom@seb.se

Andreas Karlén 
Distrikt Öst – lantbruk
070-739 11 28
andreas.karlen@seb.se

Jens Rinaldo
Distrikt Öst – skog
070-739 26 54
jens.rinaldo@seb.se

Gustav Grahn
Distrikt Öst – Värnamo
070-739 39 27
gustav.grahn@seb.se

Maria Lindahl Gerleman
Distrikt Öst – Vetlanda
0704 - 62 20 47
maria.lindahl@seb.se

Camilla Ohlsson
Distrikt Mellersta – Dalsland / Värmland
070-749 91 65
camilla.ohlsson@seb.se

Johan Fredin 
Distrikt Väst – Göteborg
070-562 18 26
johan.fredin@seb.se

Anna Furusköld
Distrikt Väst – Lidköping
070-763 56 05
anna.furuskold@seb.se

Susanne Wiman 
Distrikt Väst – Halland
070-777 66 14
susanne.wiman@seb.se

Caroline Alwén
Distrikt Syd – Samordningsansvarig Ystad
070-763 59 06
caroline.alwen@seb.se

Anders Persson 
Distrikt Syd – Nordvästra Skåne
070-462 22 92
anders.x.persson@seb.se

Björn Attervall
Distrikt Syd – Sydvästra Skåne
070-739 19 14
bjorn.attervall@seb.se

Christine Andersson
Distrikt Syd – Sydöstra Skåne
070-739 40 06
christine.andersson@seb.se

Jörgen Agerbjer
Distrikt Syd – Kristianstad
070-247 14 76
jorgen.agerbjer@seb.se

Regionerna

Region Norr
Jörgen Eriksson
073-096 67 63
jorgen.eriksson@seb.se

Region Stockholm 

Mats Axelsson  
070-762 10 60 
mats.axelsson@seb.se

Caroline Skarfors
070-797 43 29    
caroline.skarfors@seb.se

Region Öst
Peter Dahlblom
070-767 69 42 
peter.dahlblom@seb.se

Region Öst – lantbruk
Andreas Karlén
070-739 11 28 
andreas.karlen@seb.se

Region Öst - skog
Jens Rinaldo
070-739 26 54 
jens.rinaldo@seb.se 

Region Öst - Värnamo
Gustav Grahn
070 - 739 39 27
gustav.grahn@seb.se

Region Öst - Jönköping
Maria Lindahl
0704 - 62 20 47
maria.lindahl@seb.se

Region Väst
Carl-Martin Andersson
070-763 50 41 
carl-martin.andersson@seb.se

Region Väst - Dalsland/Värmland
Camilla Ohlsson
070-749 91 65 
camilla.ohlsson@seb.se

Region Väst - Göteborg 
Johan Fredin 
070-5621826 
Johan.Fredin@seb.se   

Region Väst - Halland
Björn Johannesson
073-334 78 82
bjorn.johannesson@seb.se 

Region Väst - Halland
Susanne Wiman
070-777 66 14
susanne.wiman@seb.se

Region Syd - Samordningsansvarig
Mats Persson
070-644 48 81 
mats.x.persson@seb.se

Region Syd - Nordvästra Skåne
Anders Persson
042-448 02 93 
anders.x.persson@seb.se

Region Syd - Nordöstra Skåne
Jörgen Agerbjer
070-247 14 76 
jorgen.agerbjer@seb.se

Region Syd - Sydöstra Skåne
Christine Andersson
070-739 40 06 
christine.andersson@seb.se

Region Syd - Sydvästra Skåne
Filip Åkesson
070-462 22 90 
filip.akesson@seb.se

Björn Attervall
070-739 19 14 
bjorn.attervall@seb.se

Customer service