Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Skogskonto

Skogskontot fungerar som inkomstutjämning för dig som är enskild näringsidkare och driver skogsbruk i Sverige eller inom EES. Genom insättning på skogskonto kan oregelbundna skogsinkomster jämnas ut mellan olika år.

Du får göra avdrag för den del av inkomsten som sätts in på ett skogskonto och får därigenom uppskov med beskattningen. Inkomsten blir inte beskattad så länge pengarna står kvar på kontot. Beskattning sker i stället först då pengarna tas ut. Det uttagna beloppet ska då tas upp som intäkt av näringsverksamhet. Den årliga räntan från skogskontot beskattas med en definitiv källskatt om 15 procent.

Vilka är fördelarna med skogskonto?

  • Ofta lägre inkomstskatt vid fördelning av inkomster på flera år
  • Endast 15 % skatt på räntan från kontot

Kontot omfattas av den svenska insättningsgarantin.

Kontaktpersoner

SEB Skog och lantbruk

Segmentsansvarig
Joakim Larsson
070-739 10 87
joakim.larsson@seb.se

Anders Lindblom
073-098 78 88
anders.lindblom@seb.se

Regionerna

Region Norr
Johanna Olofsson
070-537 12 76
johanna.olofsson@seb.se

Jörgen Eriksson
073-096 67 63
jorgen.eriksson@seb.se

Region Stockholm City

Mats Axelsson  
070-762 10 60 
mats.axelsson@seb.se

Region Storstockholm
Caroline Skarfors
070-797 43 29    
caroline.skarfors@seb.se

Region Öst
Peter Dahlblom
070-767 69 42 
peter.dahlblom@seb.se

Region Öst – lantbruk
Andreas Karlén
070-739 11 28 
andreas.karlen@seb.se

Region Öst – skog
Jens Rinaldo
070-739 26 54 
jens.rinaldo@seb.se

Region Väst
Carl-Martin Andersson
070-763 50 41 
carl-martin.andersson@seb.se

Camilla Ohlsson
070-749 91 65 
camilla.ohlsson@seb.se

Region Göteborg city
Johan Fredin 
070-5621826 
Johan.Fredin@seb.se   

Region Syd – Regionansvarig
Ann-Sofie Persson-Otrélius
040-667 68 32 
ann-sofie.persson-otrelius@seb.se

Region Syd – Nordvästra Skåne
Anders Persson
042-448 02 93 
anders.x.persson@seb.se

Region Syd – Blekinge/Nordöstra Skåne
Henrik Augustinsson
070-739 34 02 
henrik.augustinsson@seb.se

Region Syd – Sydöstra Skåne
Filip Åkesson
070-462 22 90 
filip.akesson@seb.se

Region Syd – Sydvästra Skåne
Björn Attervall
070-739 19 14 
bjorn.attervall@seb.se

Customer service