Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Lantbruk

För att få din verksamhet att utvecklas vet vi att du behöver mer än traditionella banktjänster. Med vår helhetslösning för lantbrukare får du snabb tillgång till experter, värdefulla nätverk och en personlig kontakt som förstår dina speciella utmaningar. Vi erbjuder allt från finansiering till prissäkring genom råvaror och förmögenhetsförvaltning.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar som är speciellt anpassade för lantbruksegendomar och lån med bra villkor till de maskiner och andra investeringar som din verksamhet kräver. Vi har också rörelsefinansiering och säsongslån i väntan på spannmålslikvider med mera.

Riskgenomgång

Tillsammans med våra specialister kartlägger vi dina finansiella risker, valutarisker och prisrisker och hur dessa kan påverka ditt resultat – allt för att minimera riskerna på ett effektivt sätt. EU-ersättningarna sätts i euro och genom en valutasäkring kan du skapa förutsägbarhet för din verksamhet. Även spannmål och oljeväxter går att prissäkra, bland annat genom vår samarbetspartner Lantmännen. Våra specialister guidar dig i frågorna kring prissäkring.

Förmögenhetsförvaltning och generationsskifte

Under vår långa historia har vi lett utvecklingen av förmögenhetsförvaltning i Norden. Vi har specialistkompetens för hela flödet inför, under och efter en försäljning eller överlåtelse, till exempel vid ett generationsskifte. Som enskild näringsidkare är det också viktigt att hålla isär dina egna och företagets pengar eftersom enskild firma omfattas av speciella regler när det gäller placeringar. Våra experter inom förmögenhetsförvaltning, juridik och skatter hjälper dig att se över detta.

Skapa rätt förutsättningar med ett sparande

Det finns flera skäl till att spara både som företagare och privatperson. Det handlar om allt från att kunna investera i framtiden till att ha en buffert för sämre tider. Vi hjälper dig att ta fram en plan över hur stor buffert du behöver för din verksamhet för att känna trygghet i vardagen.

Trygghet i din vardag, nu och i framtiden

Med våra skräddarsydda trygghetspaket ser vi till att du, dina anställda och din familj är tryggade. Både när det gäller olycksfall, sjukdom och livförsäkring. Pensionsförsäkringar skapar en trygghet för framtiden och kan underlätta ett generationsskifte när du har andra tillgångar än jord- och skogsegendom som ska överlåtas.

Årlig genomgång och rådgivning när du behöver det

I vårt erbjudande ingår minst ett affärssamtal varje år och då gör vi en ordentlig genomgång av hela din ekonomiska situation – både privat och för din verksamhet. Och när du behöver oss finns vi tillgängliga antingen på något av våra kontor eller över telefon dygnet runt, alla dagar. Våra specialister inom de gröna näringarna finns till hands för de mer komplexa frågorna och med hjälp av våra samarbetspartners erbjuder vi även rådgivning inom skatter och juridik. Dessutom anordnar vi även utbildningsseminarier.

Tredje generationen på gården

Att driva ett lantbruk kräver utveckling och nytänkande hela tiden, säger Ann Knutsson. Hos oss får du som är företagare inom gröna näringar stöd i alla delar av din vardag.

Ring upp mig

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Customer service