Konton för företagare

Enkla sparkontot företag

Enkla sparkontot företag passar företag som vill placera pengar riskfritt och samtidigt ha pengarna fullt tillgängliga. Kontot har fria uttag.
Enkla sparkontot företag

Företagskonto

Företagskontot är kärnan i företagets penningflöden. Du kan ansluta flera tjänster till kontot, till exempel bankgiro och kontokredit (checkkredit).
Företagskonto

Placeringskonto

Med ett placeringskonto binder du pengar från 1–5 år och får en fast ränta under hela bindningstiden. På grund av det låga ränteläget erbjuder vi just nu bara ränta på de längre löptiderna. 
Placeringskonto

Specialinlåningskonto

På ett specialinlåningskonto binder du företagets pengar från 14 till 180 dagar. Du kan sätta in minst 500 000 kronor och får en fast ränta under bindningstiden.
Specialinlåningskonto

Skogskonto

Skogskontot fungerar som inkomstutjämning för dig som driver skogsbruk.
Skogskonto

Skogslikvidkonto

Skogslikvidkonto fungerar som ett tillfälligt konto för dig som är enskild näringsidkare och driver skogsbruk.
Skogslikvidkonto