Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Skogskonto

Skogskontot fungerar som inkomstutjämning för dig som är enskild näringsidkare och driver skogsbruk i Sverige eller inom EES. Genom insättning på skogskonto kan oregelbundna skogsinkomster jämnas ut mellan olika år.

Du får göra avdrag för den del av inkomsten som sätts in på ett skogskonto och får därigenom uppskov med beskattningen. Inkomsten blir inte beskattad så länge pengarna står kvar på kontot. Beskattning sker i stället först då pengarna tas ut. Det uttagna beloppet ska då tas upp som intäkt av näringsverksamhet. Den årliga räntan från skogskontot beskattas med en definitiv källskatt om 15 procent.

Vilka är fördelarna med skogskonto?

  • Ofta lägre inkomstskatt vid fördelning av inkomster på flera år
  • Endast 15 % skatt på räntan från kontot

Aktuell ränta

3,20 %
Skogskonto

Kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman­lagda konto­behållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privat­bostad, avgångs­vederlag, försäkrings­ersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbets­dagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finans­inspek­tionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Våra rådgivare är redo för dina frågor

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.