Sjukförsäkring företag

Ersättning när du och dina anställda blir sjuka

  • Komplettera inkomsten vid sjukdom upp till 90 % av lönen
  • Attraktiv löneförmån till medarbetare
  • Avdragsgill kostnad för företaget