Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Kompanjonförsäkring

Försäkring för företag med delägare

  • Hjälper dig att lösa ut arvingar så att du kan driva företaget vidare om en delägare avlider
  • Ekonomiskt stöd för att ta in en ny medarbetare om en delägare blir sjuk
  • Välj ett lämpligt försäkringsbelopp och betala sedan månadsvis

En kompanjonförsäkring är en livförsäkring där delägarna äger varsin försäkring med varandra som försäkrade. Om en av delägarna avlider betalar vi ut försäkringsbeloppet till försäkringens ägare som då får ekonomisk möjlighet att köpa den avlidne delägarens aktier/andelar.

Innan ni tecknar försäkringen behöver ni tänka igenom ett par saker. Börja med att bestämma hur stort försäkringsbelopp ni behöver för att kunna köpa den avlidnes aktier/andelar. Försäkringsbeloppet behöver därefter ses över kontinuerligt beroende på hur verksamheten utvecklas..

För att en efterlevande delägare ska kunna lösa ut en avliden delägares arvtagare behöver ni ingå ett kompanjonavtal mellan er delägare. Där kan ni även bestämma hur ni vill driva företaget och vad som ska gälla till exempel om någon delägare blir sjuk. Behöver ni juridisk hjälp med kompanjonavtalet, hör gärna av dig till vår samarbetspartner Lexly, där du som är kund hos SEB har 20 procents rabatt.

Erbjudande hos Lexly

 

  • Försäkringspremien är inte avdragsgill för företaget i och med att det är en kapitalförsäkring.
  • Försäkringsbeloppet är skattefritt vid utbetalning till företaget.
  • Företaget ska betala avkastningsskatt på försäkringens värdetillväxt.

Försäkringens omfattning och giltighet regleras av villkoren för fondförsäkring.

Bli uppringd

Du kan lämna ditt nummer för att bli uppringd under våra öppettider, vardagar klockan 8–16.30.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service