Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Kompanjonförsäkring

Försäkring för företag med delägare

  • För mindre företag med flera delägare
  • Gör det möjligt att lösa ut arvingar
  • Hjälper till att driva verksamheten vidare om en delägare avlider

Delägarna i företaget bestämmer hur stort försäkringsbeloppet ska vara för att motsvara kostnader för att lösa ut arvingarna. Sedan bör ett kompanjonavtal upprättas mellan delägarna. Till sist skrivs en hembudsklausul in i bolagsordningen.

Delägarna eller företaget betalar försäkringspremier månadsvis eller som en engångsinbetalning. Om en av delägarna avlider betalar vi ut försäkringsbeloppet till kvarvarande delägare eller till företaget. Pengarna kan sedan användas till att lösa ut arvingarna.

Kompanjonförsäkring tecknas som en fondförsäkring. Ägaren till försäkringen (en av delägarna) kan välja fonder ur vårt breda fondutbud vid tecknandet. Företaget kan också under försäkringstiden byta fonder vilket ökar möjligheten till en bra avkastning.

  • Försäkringspremien är inte avdragsgill för företaget i och med att det är en kapitalförsäkring.
  • Försäkringsbeloppet är skattefritt vid utbetalning till företaget.
  • Företaget ska betala avkastningsskatt på försäkringens värdetillväxt.

Försäkringens omfattning och giltighet regleras av villkoren för fondförsäkring.

Customer service