Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Depåförsäkring

Flexibelt pensionssparande för dig som vill välja själv

  • Kombinera olika sparformer
  • Skapa din egen unika portfölj
  • Betala ingen skatt på vinster och utdelningar

Om depåförsäkring

Med vår depåförsäkring styr du själv, eller tillsammans med din rådgivare eller försäkringsförmedlare, över ditt pensionssparande. Om du är intresserad av placeringar och har ett lite större pensionskapital passar den här försäkringen särskilt bra för dig. Du kan blanda fonder med strukturerade placeringar, aktier och obligationer.

Trots de avancerade valmöjligheterna är depåförsäkringen enkel att spara i. Du behöver varken ta upp dina affärer i deklarationen eller betala skatt på vinster och utdelningar. Istället betalar du en årlig schablonskatt på värdet, så kallad avkastningsskatt, vilket vi sköter åt dig. Du kan själv följa sparandet, byta fonder och göra dina affärer på internetbanken – när du vill, dygnet runt.

Du kan börja ta ut dina pengar från 55 års ålder och utbetalningarna måste pågå i minst fem år. När du har valt att starta utbetalningen behöver hela kapitalet placeras i fonder för att utbetalningarna ska gå att genomföra rent praktiskt.

Om du skulle avlida innan eller under utbetalningstiden får den eller de du har valt som förmånstagare kapitalet i försäkringen. Utbetalningar till förmånstagare ska pågå i minst fem år, eller resten av den utbetalningstid som du har valt om utbetalningen redan har påbörjats.

Premien är till viss del avdragsgill, och utbetalningar från depåförsäkringen beskattas som inkomst av tjänst. Du betalar ingen kapitalvinstskatt när du byter fonder eller säljer värdepapper, och du betalar ingen skatt på utdelning i fonder eller aktier. Varje år betalar du istället en avkastningsskatt på ditt sparande oavsett hur värdeutvecklingen har sett ut. För 2019 är skatten 0,075 procent av fondernas värde den 1 januari.

Avgiften för administrationen är 0,65 procent av försäkringens värde per år, och 309 kronor i fast årlig avgift (som sätts efter aktuellt prisbasbelopp). Dessutom tillkommer en fondförvaltningsavgift på 0,1–2,0 procent av fondandelarnas värde (beroende på vilka fonder som du har valt), och om du handlar med värdepapper i depån tillkommer transaktionsavgifter. Vi säljer av fondandelar åt dig för att betala in avkastningsskatten och försäkringens avgifter.

Priser för handel i depå i depåförsäkring

Aktier
  Kontor/telefon Internetbanken
Nordiska aktier¹²³ 0,25 % 0,09 %
Lägsta courtage per affärsnota 100 kr 1 kr


Strukturerade Placeringar 4

  Kontor/telefon Internetbanken
Kapitalskyddade placeringar 0,25 % 0,09 %
Övriga obligationer 0,25 % 0,09 %
Indexbevis 0,25 % 0,09 %
Förlagsbevis 0,25 % 0,09 %
Lägsta courtage per affärsnota 100 kr 1 kr


Övriga svenska värdepapper

  Kontor/telefon Internetbanken
Aktiekorgbevis 0,25 % 0,09 %
Teckningsoptioner 0,25 % 0,09 %
Börsnoterade konverteringslån 0,25 % 0,09 %
Lägsta courtage per affärsnota 100 kr 1 kr
Börshandlade fonder 0,25 % 0,09 %
Lägsta courtage per affärsnota 100 kr 1 kr

¹ Handlas på en handelsplats i Stockholm.
² Handlas på en handelsplats i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.
³ Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.
4 Gäller för courtage vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Vid nyteckning se, produktblad.

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är individuellt prissatta vad gäller avgifter för produkten, eventuell avgift vid förtida inlösen samt avgifter i underliggande tillgångar. Se produktens faktablad och prospekt för mer information.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service