Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Brf ränteråd sommar 2023

Vy över lugn gata med äldre bebyggelse.

Mot ljusare tider, inflation och Riksbank i fokus

Efter en historiskt snabb period av räntehöjningar från Riksbanken, från 0 till 3,5 procent på 12 månader, väntas nu en sista höjning i juni. Det innebär att räntetoppen är stundande och sannolikt nådd i sommar. Ett välkommet tillskott är även elstödet som nu finns att söka för vissa bostadsrättsföreningar i södra och mellersta Sverige. Trots att den värsta räntestormen ligger bakom hushåll och föreningar bör man ställa in sig på att resten av året kommer vara fortsatt utmanande innan det vänder. 

Inflationen fortsätter att falla vilket ger fortsatt positiva signaler för hushåll och föreningar. En förhoppning finns att Riksbanken, som höjt styrräntan kraftigt de senaste 12 månaderna från 0 till 3,5 procent, inte ska behöva höja räntan ytterligare utöver en sista höjning nu i slutet av juni till 3,75 procent. Trots allt fortsätter svensk ekonomi att växa och under första kvartalet växte den mer än väntat tack vare stark export. Dessutom står sig svensk arbetsmarknad fortsatt stark vilket är ett gott tecken för hushållen. Men även om inflationen väntas fortsätta att falla framöver kommer den vara över Riksbankens mål på 2 procent under hela 2023 och en bit in på 2024. Det innebär att Riksbanken kommer vara väldigt observant på hur den utvecklas och det går inte att utesluta att räntetoppen kan hamna kring 4 procent.

Under 2023 har och kan många bostadsrätts­föreningar behöva höja sina månadsavgifter då kostnader för uppvärmning, el och räntor ökat och stiger. Det innebär att de föreningar och hushåll som har lån som ska omförhandlas under 2023 och 2024 kan få känna på ytterligare kostnadsökningar. Självklart beror genomslaget av denna eventuella kostnadsökning på hur föreningens mix av rörliga och bundna räntor ser ut och hur hög skuldsättning föreningen har. För de föreningar som haft bundna räntor runt 1–1,5 procent och som nu löper ut under året innebär det kraftigt stigande räntekostnader jämfört med för ett år sedan. Riksbanken förväntas alltså höja räntan ytterligare och troligast en sista gång den 29 juni från 3,5 till 3,75 procent vilket innebär att en genomsnittlig bolåneränta kommer hamna i intervallet 4,5 till 5,5 procent beroende på val av bindningstid. Det tål att upprepas! Det är hög tid att se över fördelningen i ränteportföljen och bygga upp en ekonomisk tryggheten inför kommande år. Vilken räntestrategi och vilken kombination av bindningstider just er förening ska välja hänger ihop med hur just er förenings ekonomi ser ut. Hur räntekänsliga är ni och vilka renoveringsbehov och energi- och miljöinvesteringar behöver ni göra framöver? 

För de föreningar som ska omförhandla sina räntor och har möjlighet och stark likviditet gäller fortfarande att det kan vara läge att avvakta att binda just nu. Ett bättre alternativ kan vara att välja rörliga räntor och invänta tills räntorna pressas tillbaka igen. Den strategin kan bli dyrare här och nu men att binda kan bli dyrare i längden. Däremot ska vi inte förvänta oss att komma tillbaka till de extrema låga räntenivåer vi haft de senaste åren utan bör förbereda och bygga upp ekonomisk motståndskraft via likviditetsbuffertar och amorteringar för att möta framtida investeringsbehov och andra ekonomiska utmaningar.

Glöm inte heller bort att det nu går att ansöka om elstöd för bostadsrättsföreningar digitalt hos Skatteverket. Stödet måste sökas senast den 25 september i år och gäller för föreningar i södra och mellersta Sverige. Kom ihåg att registrera ett ombud i föreningen som kan ansöka om elstödet och att det finns ett mottagarkonto registrerat hos Skatteverket. Om föreningen har rätt till elstöd är det även viktigt att styrelsen meddelar sina medlemmar hur de kommer använda det utbetalda elstödet.

Så vi går förhoppningsvis mot ljusare tider. Räntetoppen är nära och inflationen bedarrar samtidigt som vissa föreningar får ett välkommet tillskott via elstöd.

Önskar er alla en skön sommar och mot ljusare ekonomiska tider!

Susanne Eliasson
Senior analytiker

Susanne Eliasson

Senior analytiker

Susanne Eliasson


Customer service