Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Brf ränteråd försommaren 2024 – Riksbanken har levererat sin första sänkning

Person som blickar ut från ett fjäll.

Den 8 maj sänkte Riksbanken styrräntan med 0,25 procent­enheter till 3,75 procent, den första sänkningen på åtta år. Konjunkturen är fortfarande svag och inflationen närmar sig inflations­målet. Skulle inflations­utsikterna fortsatt hålla i sig mot målet på 2 procent räknas styrräntan sänkas ytterligare under andra halvåret 2024.

Många drog nog en lättnadens suck när Riksbanken meddelade sin första räntesänkning på drygt 8 år den 8 maj. Inflationen är fortsatt på väg ner globalt och det i sin tur bör leda till fortsatt lägre styrräntor från de stora centralbankerna. Men den senaste tiden har takten och skillnaderna i inflations- och tillväxtutvecklingen mellan länder ökat där främst USA:s ekonomi har överraskat på uppsidan och inflationen varit högre än vad den amerikanska centralbanken, Fed, önskat. Det innebär att de olika centralbankerna nu kommer sänka sina styrräntor i olika takt. Vi räknar med att den amerikanska centralbanken Fed kommer skjuta fram sin första räntesänkning till hösten. Europas och Sveriges svagare tillväxt och bättre inflationsutfall gör att den europeiska centralbanken, ECB, och Riksbanken sannolikt kommer gå före Fed när det gäller respektive centralbanks kommande räntesänkningar. För Sveriges del har inflationssiffrorna fortsatt att trilla in överraskande bra vilket bör stärka Riksbankens planer på ytterligare räntesänkningar under 2024. 

För bostadsrättsföreningar och bostadsrättsägare är detta glädjande besked efter flera tuffa år med ständigt stigande kostnader. 

Hur resonerar Riksbanken framöver?

När Erik Thedéen levererade den första räntesänkningen i början på maj var det ingen större överraskning då inflationen fortsatt visade att den var på väg ned och direktionen var enig i sitt räntebeslut. Dessutom var Thedéen väldigt tydlig med att det inte skulle komma någon ytterligare räntesänkning i juni. Däremot öppnade han upp för ytterligare två räntesänkningar under andra halvåret 2024 under förutsättning att inflationen fortsatt går mot målet på 2 procent och att geopolitik och en svagare krona inte stökar till det. Riksbanken kommer alltså ha stort fokus på att analysera hur inflationen, tillväxten, kronan och geopolitiken utvecklas framöver inför att nästa räntebeslut ska fattas.

Vi räknar med att Riksbanken kommer sänka räntan ytterligare tre gånger under andra halvåret 2024 ned till en styrränta på 3 procent. Om inflations­nedgången håller i sig väntas nästa sänkning komma i augusti.

Styrräntan

3,75 %
Från den 8 maj 2024.
3 %
Vi räknar med att Riksbanken kommer sänka räntan ytterligare tre gånger under andra halvåret 2024 ned till en styrränta på 3 procent.

Räntestrategi för långsiktig trygghet

Att förvalta en bostadsrätts­förening handlar om att skapa trygghet och bygga upp en långsiktig och hållbar ekonomi för medlemmarna. I det läge vi nu befinner oss kommer de korta marknads­räntorna röra sig nedåt i takt med att styrräntan sänks successivt och de längre löptiderna kommer röra sig långsamt uppåt. Orsaken till att de långa räntorna börjar stiga är bland annat att Riksbanken ökar försäljningen av stats­obligationer och att Riksgälden ökar utbudet av obligationer på grund av statens lånebehov. Det här kommer sannolikt leda till sammanpressade räntenivåer mellan rörligt och bundet där de långa bundna under början av nästa år så småningom kommer passera och vara något högre än de med kortare bindningstid. Exakt när och hur mycket får framtiden visa.

Av erfarenhet vet vi att utfallet alltid kan bli något annat än prognosen. Därför är det viktigt att gardera sig genom att sätta upp en låne- och räntestrategi för att få en så stabil räntekostnad som möjligt och undvika stora svängningar. Detta ska självklart göras utifrån just din förenings förutsättningar. Ett sätt är att ha flera lån med olika förfallodatum för att inte behöva lägga om hela lånebeloppet vid ett tillfälle. Då de bundna räntorna i dagsläget är lägre än de rörliga kan man på kort sikt förbättra föreningens likviditet och sänka månads­kostnaderna genom att binda en del av lånen i väntan på att de korta räntorna kommer ner. Gör även en långsiktig ekonomisk plan där sparande och amortering för framtida underhåll och renoveringar finns med.

Tycker ni att det är ett svårt beslut att fatta om olika bindningstider i detta marknadsläge, tveka inte att ta hjälp av er rådgivare för att få en mix utifrån er lånesituation.

Lycka till och njut av försommarvärmen och grönskan!

Susannes 3 bästa tips för en låne- och räntestrategi

  • Ha flera lån med olika förfallo­datum för att inte behöva lägga om hela lånebeloppet vid ett tillfälle.
  • Bind en del av lånen då de bundna räntorna i dagsläget är lägre än de rörliga.
  • Gör upp en långsiktig ekonomisk plan där sparande och amortering för framtida underhåll och renoveringar finns med.
Susanne Eliasson, Senior analytiker på SEB
Senior analytiker

Susanne Eliasson

Senior analytiker

Susanne Eliasson