Growth Program

Growth Program är ett skräddarsytt upplägg för företag som på kort tid vill öka tillväxttakten genom konkret hjälp, inspiration och mentorskap. Du får chansen att arbeta praktiskt med tillväxtfrågorna i ditt företag med hjälp av olika verktyg och metoder.  

Programmet startar med en workshop på temat tillväxt. Därefter kan bolaget efter ansökan delta i ett intensivprogram under ett par veckor eller fortsätta att gå på workshoppar och andra event. Vi kan också erbjuda hjälp från våra experter och samarbetspartner inom specifika områden, exempelvis inom ledarskap, strategi, försäljning, rekrytering eller affärsutveckling. 

Om Growth Workshop

Growth Workshop passar dig som vill ta ett första steg mot att accelerera tillväxten. Här får du stöd av erfarna entreprenörer som hjälper dig att hitta och definiera tillväxtpotentialen i ditt företag samt ger dig grundläggande förutsättningar för att lyckas.

Under två intensiva timmar får du delta i seminarier, träffa inspirerande entreprenörer och möta andra företag som delar din ambition att växa. För att du ska få så konkret hjälp som möjligt bjuder vi in specialiserade samarbetspartner utifrån dina behov – till exempel inom kapitalanskaffning, juridik, rekrytering eller internationell expansion. 

För att anmäla dig bör du ha: 
  • en omsättning på mer än 8 miljoner kronor
  • en årlig tillväxt på minst 10 procent
  • ett team med minst fem personer
  • haft omsättning de tre senaste åren.