Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sjukförsäkring för företag

Ersättning när du och dina anställda blir sjuka.

  • Komplettera inkomsten vid sjukdom upp till 90 % av lönen.
  • Attraktiv löneförmån till medarbetare.
  • Avdragsgill kostnad för företaget.

Ersättning när du och dina anställda blir sjuka.

  • Komplettera inkomsten vid sjukdom upp till 90 % av lönen.
  • Attraktiv löneförmån till medarbetare.
  • Avdragsgill kostnad för företaget.

Om Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom kan få konsekvenser för ekonomin. Med hjälp av en sjukförsäkring kan du kompensera din egen och dina anställdas inkomstförlust upp till 90 procent av lönen. Alla i Sverige omfattas av ett visst grundskydd från den allmänna sjukförsäkringen. Men den som tjänar mer än 10 prisbasbelopp per år eller är egen företagare behöver komplettera skyddet med en sjukförsäkring för att få maximal ersättning vid längre tids sjukdom.

De allra flesta som bor i Sverige har ett grundskydd vid långvarig sjukskrivning genom att Försäkringskassan ersätter 77,6 procent av lönen upp till 10 prisbasbelopp när man blir beviljad sjukpenning. Om man däremot blir beviljad sjuk/aktivitetsersättning så är grundskyddet 64 %. En sjukförsäkring hos SEB kan komplettera ersättningen från Försäkringskassan med upp till 90 procent av lönen. Ersättningen börjar betalas ut efter en så kallad karenstid, som normalt är tre månader. Ersättningen betalas ut så länge den anställde har nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent.

Du som arbetsgivare väljer vilken ersättningsnivå dina anställda ska ha vid långvarig sjukskrivning. Antingen kan alla på företaget ha samma ersättningsnivå eller så kan du välja en individuellt anpassad ersättning. En individuell sjukförsäkring tecknas alltid mot en fullständig hälsoprövning. För att kunna få en sjukförsäkring ska den anställde omfattas av svenska socialförsäkringslagen och ha fyllt 16 år.

Förköpsinformation för sjukförsäkring
Allmänna villkor år 2006 Sjukförsäkring

Om du har en sjukförsäkring hos oss och är sjukskriven så anmäler du det genom att fylla i blanketten Anmälan sjukdom/skada och skickar den sedan till:

SEB, Pension & Försäkring
Scanning Sjukfall
Box 50778
202 71 Malmö

Anmälan om sjukdom eller skada
Report on illness (English)

Kontakta oss

Måndagfredag 8:30–16:30


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm