Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sälj företaget effektivt – så gör du!

Vår skattejurist Thomas Erikson har tagit fram en lista på vad du ska tänka på före, under och efter en försäljning.

Förberedelser

 • Planera i god tid. En möjlighet att sälja bolaget kan komma oväntat. Det gäller att gå igenom såväl din egen skattesituation som företagets status.
 • Ett välskött företag ger ett högre pris och är lättare att sälja. Gå igenom företaget när det gäller allt från rutiner, administration, affärsrisker och dokumentation till eventuella skatterisker med mera. Det kan vara en bra idé att ta professionell hjälp med genomgången eftersom det ofta är svårt att se objektivt på det egna företagets brister och styrkor.

Försäljningen

 • Ska du sälja som privatperson eller via bolag? En privat försäljning utlöser beskattning.
 • En försäljning genom ett holdingbolag kan däremot ofta göras skattefritt och beskattning sker först när man tar utdelning eller avvecklar holdingbolaget.
 • Du får med ett holdingbolag också möjlighet att använda den skattefria försäljningslikviden till att investera i nya affärsprojekt. Prata med en skattekunnig person för att hitta rätt lösning för dig.

Lågbeskattat utdelningsutrymme

 • Har du kvalificerade aktier i ett fåmansföretag (3:12-regler)? Utnyttja utdelningsutrymme till 20 procents skatt (gränsbeloppet) i samband med försäljningen. I fåmansföretag får delägaren årligen beräkna ett gränsbelopp som bara beskattas med 20 procent skatt.
 • Enligt en schablonregel får gränsbeloppet beräknas till 163 075 kr per bolag (2017). Om det finns många anställda kan dock gränsbeloppet vara väsentligt mycket högre om delägaren själv tagit ut en viss minimilön. Kontrollera ditt minimilöneuttag, senast nu i december, så att du inte missar det förmånliga löneunderlaget.

Sparat utdelningsutrymme

 • Om det gäller försäljning av ett äldre bolag kan det vara värt att kontrollräkna bakåt i tiden om du använt bästa metod för att beräkna gränsbeloppet. Det har funnits många olika metoder under åren.
 • Om man inte tidigare tagit utdelning är det vanligt att ägaren inte har lagt någon energi på att använda bästa metoden. Framräknade utdelningsutrymmen som inte har utnyttjats för utdelning får sparas och kan utnyttjas vid försäljningen för att få ner skatten på vinsten.

Femårsbolag

 • Om du sålt via ett holdingbolag kan det kosta mycket i skatt (upp till cirka 57 procent) att ta utdelning från holdingbolaget de första fem åren om du varit verksam i det sålda bolaget. Om det passar din situation kan det vara värt att fundera på att låta holdingbolaget bli passivt och i princip bara förvalta köpeskillingen. Då kan du efter fem år ta ut hela kapitalet till endast 25 procent skatt (om vi har samma skatteregler då förstås).
 • Glöm inte att ta ut gränsbeloppet till 20 procent skatt under femårsperioden.

Kapitalförsäkring

 • Om du säljer via ett holdingbolag kan hela köpeskillingen förvaltas i holdingbolaget. Det blir då 22 procent bolagsskatt på avkastningen.
 • Bolagsskatten på avkastningen kan dock minskas genom att placera kapitalet i en kapitalförsäkring. I så fall betalas i stället en årlig schablonskatt på 0,375 procent av kapitalet (2017). Bolaget slipper även redovisa alla transaktioner som sker med aktier, fonder och andra värdepapper.
 • Gör en kalkyl och räkna på om en försäkringslösning lönar sig med hänsyn till kostnader och förväntad avkastning.

Framtiden

 • Kan du tänka dig att flytta utomlands? Då kan skatten på försäljningen ofta bli betydligt lägre än svensk beskattning eller till och med vara helt skattefri. Var dock ärlig mot dig själv. Väg om de uppoffringar du måste göra vid en utlandsflytt är värda den skattebesparing du kan tänkas göra.
 • Normalt måste man ta med sig sin familj, avsluta sina affärsengagemang i Sverige samt sälja sin permanentbostad. Vad tycker din familj om det? Även om en lägre skatt kan se bra ut på pappret så blir det sällan en bra lösning om man inte ser till helheten och beaktar allt annat som påverkas förutom skatten, för alla familjemedlemmar.