Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Ränteråd för Brf

Américo Fernández, Företagarekonomisk expert

Håller bostadsmarknadens immunitet i sig även under 2021?

Ett urstarkt bostadsår kan läggas till historieböckerna. Ett år som förknippades med smittspridning, restriktioner och kraftiga krispaket från regering och Riksdag. Men också en tid där det rekordlåga ränteläget cementerades ytterligare och förändrade beteenden på bostadsmarknaden sammantaget bidrog till stigande bostadspriser. Är det möjligt för bostadsmarknaden att upprepa samma utveckling eller är det en sättning som väntar under 2021?

Inledningen av 2021 har börjat minst lika starkt som 2020 avslutades. Bostadspriserna fortsätter att stiga och det trots den förnyade oron om en tredje våg i smittspridningen som kan pressa en redan sargad svensk ekonomi och förskjuta den ekonomiska återhämtningen. För att ge en bästa prognos över hur länge bostadsmarknadens immunitet (stigande priser) håller i sig behövs en analys av de faktorer som under förra året till största delen bidrog till den kraftiga prisuppgången – ränteläget och pandemimönster.

Det låga ränteläget under 2020 var ingen nyhet utan det var snarare förväntansbilden om lågt ränteläge länge som till viss del bidrog till stigande prisförväntningar och faktiska prisuppgångar. Förväntansbilden har inte riktigt förändrats vad gäller 2021, dvs det låga ränteläget kommer med största sannolikhet att bestå ytterligare ett par år, däremot har de långa räntorna och därmed längre löptider börjat stiga något. Det är i grunden en positiv nyhet eftersom en tro om högre räntor på sikt är ett tecken på en högre ekonomisk aktivitet i framtiden.

Beteendeförändringar på bostadsmarknaden, i form av viljan att bo större och närmare naturen i takt med att utlandssemestrarna blev inställda och mer tid spenderades hemma, kommer så småningom att normaliseras. Hur snabbt det kommer återgå till vanliga bostadsmönster är nära sammanflätad med smittspridningen och vaccinutrullningarna. Även om de mest positiva prognoser infrias och vi kan börja återgå till våra arbeten i mer normal ordning under hösten så kommer det ta tid innan vi är helt tillbaka till hur det var före pandemin. Det rimliga är därför att förvänta sig en viss, men inte fullt lika stor, positiv effekt på bostadspriserna under 2021.

Sammantaget ser vi goda förutsättningar för fortsatt stigande bostadspriser under 2021. Men det är viktigt att komma ihåg att pandemin inte är över och den fortsätter sprida orosmoln över den ekonomiska återhämtningen vilket innebär att dagens förutsättningar kan skifta snabbt. Det gör att både förening och bostadsrättsägare snarare bör se 2021 som ett bra tillfälle att se över sin räntestrategi och fundera om det är en blandning som passar i en tid av hög osäkerhet och som får en att sova gott om natten.

Customer service