Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Ränteråd för Brf

Américo Fernández, Företagarekonomisk expert

Hur påverkar Covid-19 bostadsrättsföreningars räntebeslut?

Spridningen av coronaviruset och dess effekter fortsätter att pressa världens finansiella marknader. Regeringar och centralbanker runt om i världen har trots omfattande insatser än så länge inte lyckats skapa lugn. Oron lär bestå ett tag och risken är stor för fortsatt kraftiga svängningar på såväl börser som räntemarknader.

Ur ett historiskt perspektiv så är tider där ekonomin vänder nedåt och Riksbanken agerar genom olika penningpolitiska insatser också förknippad med en tydlig nedåtpress på räntorna. Sannolikheten för ett sådant scenario har under den senaste tiden ökat vilket talar för att det låga ränteläget med största sannolikhet kommer att bestå längre än vad de flesta experter trodde för bara några månader sen. Men samtidigt har oroliga finansmarknader också en effekt på investerares riskaptit. När den allmänna riskviljan minskar leder det till att investerare i lägre uträckning efterfrågar ränteplaceringar kopplat till bostadsmarknaden då dessa kan förknippas med högre risk i en tid av allmän osäkerhet. Dessa två effekter jobbar i motsatt riktning och gör det därför svårt att sia om ränteläget på kort sikt. I takt med en intensiv nyhetsrapportering om coronapandemin där läget kan förändras snabbt, både till det bättre och sämre, ska man förvänta sig en del rörelser både upp och ner när det gäller de räntor som påverkar bostadsrättsföreningar. Vad kan då bostadsrättsföreningar dra för slutsats av den senaste tidens utveckling, är det läge att binda räntan?

Det korta svaret är, nej. I alla fall inte just på grund av pandemin. Den senaste tidens oro ger inte svar på om du ska binda räntan eller inte. Däremot talar det för att det är ett ypperligt tillfälle att se över sin föreningsekonomi. En del föreningar, ibland också förknippad med högre skuldsättning, föredrar att ha en större del av sina lån bundna i syfte att kännas sig trygga med hur räntekostnaderna ser ut de kommande åren. Samtidigt finns det föreningar som föredrar det motsatta. Det finns inget rätt eller fel men det bör i första hand vara föreningens ekonomiska situation som avgör fördelningen mellan rörligt och bundet.

Det är viktigt att komma ihåg att vi befinner oss i ett osäkert läge som gör att vi både kan förvänta oss en del kortsiktiga men också långsiktiga svängningar på räntemarknaden. Sammantaget innebär det att den rådande situationen snarare ger goda argument för att fördela lånen mellan rörligt och bundet. Men kom ihåg att dela upp de bundna räntorna på olika löptider så att inte alla förfaller vid samma tidpunkt.

Customer service