Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Ränteråd för Brf

Américo Fernández, Företagarekonomisk expert

Coronakrisen för med sig ett lågt ränteklimat men också en del orosmoln

Coronakrisen har under det senaste halvåret slagit hårt mot stora delar av samhället. Men vad kan vi förvänta oss när vi lämnar den mest akuta fasen bakom oss och istället blickar mot hösten?

I takt med att vi lämnar den mest akuta fasen av pandemin kan vi samtidigt konstatera att den ekonomiska nedgången är ett faktum. Efter två kvartal har den svenska ekonomin krympt med runt 8 procent. Det är en historisk nedgång som ändå överraskat på uppsidan givet vårens initiala prognoser. En bild som också förstärks efter att endast en fjärdedel av regeringens historiska krispaket på 250 miljarder kronor gått åt. Arbetsmarknaden fortsätter däremot att visa på stora svaghetstecken. Kombinationen av en kraftigt stigande arbetslöshet, som förväntas nå sin kulmen runt 10-11 procent, och osäkerheten om vad som väntar den halva miljon människor som är permitterade när väl stödet löper ut gör att den ekonomiska osäkerhet tilltar under hösten. Den ekonomiska politiken går nu från att hjälpa näringslivet att övervintra krisen till att nu satsa över 100 miljarder kronor på att ”kickstarta” ekonomin.

Det som det råder betydligt mindre tvivel om är det rådande ränteläget. Det vi hittills sett av 2020 talar för att dagens låga räntemiljö kommer att bestå längre än vad vi tidigare beräknat. Vår bedömning är att Riksbanken kommer behålla reporäntan på noll procent under 2021 och 2022. Men här gäller det, både för den enskilda bolånetagare och den som sköter föreningsekonomin, att komma ihåg det inte samma sak som att bolåneräntorna kommer att förbli oförändrade då de påverkas av fler faktorer än bara reporäntan. Lägg därtill den privatekonomiska osäkerhet som kan drabba många hushållen i spåren av en försvagad arbetsmarknad.

En tanke som är värd att ha med sig inför den extraordinära höst som väntar oss är valet mellan rörligt och bundet. Det finns goda argument för att se över sin ränteportfölj. I en tid där vi med stor säkerhet både kan säga att ränteläget kommer vara lågt länge men också att de ekonomiska utsikterna ser ganska dystra och osäkra ut gör att det för de flesta är en klok strategi att sprida sina ränterisker genom att binda delar av lånen. Men kom ihåg att dela upp de bundna räntorna på olika löptider så att inte alla förfaller vid samma tidpunkt. 

Customer service