Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Ränteråd för Brf

Américo Fernández, Företagarekonomisk expert

Coronakrisen påverkar din räntestrategi på fler sätt

Det har gått flera månader sen Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerade Covid-19 som en pandemi. Det som började som en hälsokris har nu också blivit en ekonomisk kris. Stora delar av det svenska näringslivet har påverkats genom fler företagskonkurser, rekordhöga varsel, masspermitteringar och en snabbt stigande arbetslöshet.

Men hur påverkas ränteläget av den rådande krisen och finns det fler anledningar för bostadsrättsföreningar att se över sin räntestrategi? Vår företagarekonom Américo Fernández berättar hur föreningsekonomin kan påverkas.

Det är alltid ett bra tillfälle att se över sin föreningsekonomi. Men i dessa oroliga tider finns tre frågor som bostadsrättsföreningar bör fundera extra på.  

  1. Vad händer med boräntorna under 2020?
  2. Hur påverkas hushållens motståndskraft av krisen?
  3. Kan Coronakrisen påverka föreningens likviditet?

Boräntorna förblir låga under 2020: Vår bedömning är att Riksbanken kommer behålla reporäntan på noll procent under 2020 och 2021. Med det sagt så är det inte samma sak som att bolåneräntorna kommer att förbli oförändrade då de påverkas av fler faktorer än bara reporäntan. Under oroliga tider så tenderar den allmänna riskviljan att minska. Det innebär att investerare i lägre uträckning efterfrågar ränteplaceringar kopplat till bostadsmarknaden då dessa kan förknippas med högre risk i en tid av allmän osäkerhet. Det kan leda till en uppåtpress på boräntor trots nollränta från Riksbanken. Det är däremot viktigt att ha med sig att en rörelse i sådant fall skulle ske från exceptionellt låga nivåer.  

Hushållens motståndskraft försvagas: I takt med rekordhöga varsel, permitteringar och snabbt stigande arbetslöshet förväntas hushållen dra ned på sin konsumtion och agera mer försiktigt i avvaktan på ljusare konjunktursignaler. Med en växande arbetslöshet och risk för stora inkomstbortfall så ökar behovet av trygghet för såväl hushåll som bostadsrättsföreningar.  

Företagskrisen kan hota likviditeten: Coronakrisen har medfört massiva omsättningstapp för företag som inneburit att likviditeten helt försvunnit från en dag till en annan. En försämrad återbetalningsförmåga hos företag riskerar att påverka föreningar som till exempel hyr ut lokaler till näringsverksamheter och använder det som ekonomisk trygghet.

Sammantaget innebär det att krisen medfört ytterligare aspekter som föreningar behöver väga in i sitt räntebeslut. Det finns såklart inget rätt eller fel, men för många föreningar som föredrar trygghet och stabila räntekostnader har argumenten att binda delar av sina lån ökat under den pågående krisen. En kombination av fortsatt lågt ränteläge, en svagare motståndskraft hos bostadsrättsägare och en ökade risk för minskad likviditet ger goda argument för att fördela lånen mellan rörligt och bundet. Men kom ihåg att dela upp de bundna räntorna på olika löptider så att inte alla förfaller vid samma tidpunkt.  

Customer service