Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Ränteråd för Brf

Américo Fernández, Företagarekonomisk expert

I skuggan av pandemin skriver bostadsmarknaden in sig i historieböckerna

Coronapandemin har haft ett järngrepp om 2020. Det som började som en medicinsk kris övergick till att bli en ekonomisk kris i takt med omfattande restriktioner som förde med sig ett osäkert företagsklimat och en snabbt stigande arbetslöshet. Men i skuggan av pandemin har bostadsmarknaden uppvisat en stark motståndskraft efter en inledande inbromsning under senvåren.

Respiten efter pandemins första våg blev inte långvarig och i skrivandets stund har den andra vågen åter tagit grepp om den svenska ekonomin. Nu, i slutet av 2020, ser vi en arbetslöshet som klamrat sig fast på en hög nivå (runt 9 procent) och med omfattande restriktioner uppstår förnyade risker för varsel och krisande branscher som gör att den ekonomiska osäkerheten bland företag och hushåll tilltar under vintern. Under året har bostadsmarknaden uppvisat en stark utveckling och nått nya rekordnivåer. Enligt senaste prisstatistiken från Valueguard (oktober) har bostadsrätter stigit med ca 4 procent och villor med nästan 11 procent. En utveckling som till stor del kan förklaras av det låga ränteläget och att hushållens köpkraft hållits uppe genom permitteringsstödet. Pandemin har i viss mån också bidragit till prisutvecklingen. Dels genom en tydlig förflyttning och önskan att bo större och dels att vi lägger mer pengar på vårt boende i takt med att vi inte kan resa och förväntas arbeta mer hemifrån.

Med 2020 i backspegeln, vad bör bostadsrättsägare och föreningar ha i åtanke när man blickar mot bostadsåret 2021? I stället för att försöka sia om pandemins utveckling och det ekonomiska läget bör fokus istället riktas mot vilka risker och möjligheter som kommer råda under 2021. Det vi vet är att pandemin, på ett eller annat sätt, kommer göra sig påmind även under 2021. Det gör att vi med stor säkerhet kan konstatera två saker:

  1. Räntorna kommer att vara låga länge.
  2. Den ekonomiska osäkerheten kommer att vara närvarande bland hushåll och företag vilket kan påverka betalningsförmågan vid avgiftshöjningar och/eller lokalhyror.

Kombinationen, av både ett lågt ränteläge och en allmän ekonomisk osäkerhet, gör att det finns goda skäl att fortsätta sprida sina ränterisker under 2021. Särskilt i tider då skillnaden mellan rörliga och bundna löptider är historiskt låga. Det gör att både förening och bostadsrättsägare kan njuta av en låg räntekostnad men också sova gott om natten. Men kom ihåg att, så fort bundna räntor kommer in i bilden, dela upp de på olika löptider så att inte alla förfaller vid samma tidpunkt.

 

 

Customer service