Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Trygg start – en sjukförsäkring för egenföretagare

  • Passar dig som inte har en regelbunden inkomst
  • Kostnadsfri sjukförsäkring de två första åren (värde upp till 1 400 kr)*
  • Försäkringen ger dig upp till 2 000 kr/månad vid långvarig sjukdom

* För dig som har eller skaffar Enkla firman eller Företagspaketet

Om Trygg start

Som egenföretagare är du sämre skyddad än anställda. Det kan få betydande konsekvenser för din ekonomi om du blir långvarigt sjuk. Trygg start ger dig som just startat ett företag ett bra grundskydd.

Det här får du

Du får en kostnadsfri sjukförsäkring för egenföretagare under två år, sedan frågar vi om du vill fortsätta med försäkringen. Då kan du förlänga tillsvidare. Försäkringen ger dig 2 000 kronor i månaden vid långvarig sjukdom – utöver ersättningen du får från Försäkringskassan. Pengarna betalas ut efter en så kallad karenstid på tre månader. Försäkringen upphör om Försäkringskassan bedömer dig permanent sjuk.

Det här kan du välja till

Pensionssparande

Pensionssparande på minst 500 kronor per månad. Dina pengar börjar betalas ut tidigast när du fyller 55 år.

Vårdförsäkring

Med Vårdförsäkring Kollektiv får du vård snabbt om du blir sjuk.
Gäller med självrisk och krav på remiss.

Olycksfallsförsäkring

Ger ekonomisk ersättning vid bestående men och för kostnader till följd av olycka. Försäkringen gäller dygnet runt.

Tjänstegruppliv

Tjänstegrupplivförsäkring är en försäkring som ger dina anhöriga ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp om du skulle avlida.

Villkor

För att kunna teckna Trygg start måste du vara 16–59 år, och försäkringen gäller sedan till och med 65 års ålder. Du behöver även vara fullt arbetsför. Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ett vanligt arbete utan inskränkningar, det vill säga inte får sjuklön från arbetsgivare, inte får ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning) och inte har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Du ska heller inte haft nedsatt arbetsförmåga mer än 14 dagar i följd under de senaste tre månaderna.

Vi gör det tryggt att driva eget

Tar du ut regelbunden lön? Trygg grund är ett komplett försäkringsskydd, anpassat efter dig och firman.
Läs mer om Trygg grund

Customer service