Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sjukförsäkringen Trygg start

Skräddarsydd för nystartade företag

  • Passar dig som inte har en regelbunden inkomst.
  • Försäkringen ger dig upp till 2 000 kr/månad vid långvarig sjukdom – utöver ersättningen som du får från Försäkringskassan.
  • Ingår kostnadsfritt i företagserbjudandet de två första åren (värde 1 400 kr).

Som egenföretagare är du sämre skyddad än anställda. Det kan få betydande konsekvenser för din ekonomi om du blir långvarigt sjuk. Sjukförsäkringen ger dig upp till 2 000 kronor i månaden om du är sjukskriven mer än 90 dagar, utöver ersättningen du får från Försäkringskassan.

Tillval

Vårdförsäkring

Vårdförsäkring Kollektiv kan du få vård snabbt om du blir sjuk. Gäller med självrisk och krav på remiss. Pris: 260 kronor per månad.

Olycksfallsförsäkring

Vår olycksfallsförsäkring kan ge dig ekonomisk ersättning vid bestående men och för kostnader till följd av olycka. Försäkringen gäller dygnet runt. Pris: 48 kronor per månad.

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring är en försäkring som ger dina anhöriga ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp om du skulle avlida. Pris: 43 kronor per månad.

Förutsättningar och begränsningar

För att teckna Trygg start behöver du vara fullt arbetsför. Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ett vanligt arbete utan inskränkningar, det vill säga inte får sjuklön från arbetsgivare, inte får ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning) och inte har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Du ska heller inte haft nedsatt arbetsförmåga mer än 14 dagar i följd under de senaste tre månaderna. Försäkringen gäller upp till 60 års ålder.

Sjukförsäkringen gäller inte alltid för sjukdom eller olycksfallsskada som du redan har eller har haft, när försäkringen börjar gälla. Det finns även begränsningar för vissa sjukdomar. Vilka sjukdomar som avses finns i villkoren för Trygg start som du hittar på seb.se/forsakringsvillkor.

SEB Pension och Försäkring AB är försäkringsgivare för Trygg start och Tryg Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filial (Trygg-Hansa) är försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen.

Kontakta mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 0771-43 10 00
Öppet måndag–fredag 8–16:30