Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Bättre betalflöden med globala standarden ISO 20022

ISO 20022 är en global standard som har införts för att förbättra betalkommunikationen inom finanssektorn. Syftet är att skapa snabbare, smidigare och säkrare betalningar – både lokalt och internationellt. Vi rekommenderar våra kunder att byta till ISO 20022 snarast möjligt.

Förutom bättre betalflöden innebär ISO 20022 många möjligheter för företag, bland annat:

 • Mer strukturerad och utförlig betaldata. Det öppnar för korrekt och automatiserad avstämning, liksom bättre cash management- och prognosverktyg.
 • Effektivare hantering av betalningsavvikelser – till exempel avvisad – oavsett betalform. Förmågan att bekämpa bedrägerier och penningtvätt stärks.
 • Stöd för internationell ”best practice” i samband med betalningsinitierings- och rapporteringsprocesser.
 • Anpassning till internationell praxis i betalningsprocesserna för svenska företag. Genom bytet till ISO 20022 följs den väg som bland andra SEPA och Storbritannien har banat, i syfte att harmonisera internationella betalflöden.
 • Internationellt enhetlig cash management, oavsett vilka banker som används. ISO 20022 återanvänder flera andra ISO-standarder och därmed harmoniseras mycket data – såsom valutakoder, IBAN-konton och landskoder.
 • Betalningar i realtid och en övergång från batchbaserade till händelsedrivna treasury-processer
 • Ett uppsving för innovationer inom cash management, till exempel med fokus på betalningsspårning och Open Banking.

Det här är ISO 20022

Lite förenklat är ISO 20022 ett filformat som gör det möjligt att skicka större mängder data i mer strukturerad form. Det är också ett nytt, världsgemensamt ”språk” för betalningar, som kommer att göra internationella, regionala och lokala betalningar snabbare, säkrare och billigare. I dagsläget används formatet i över 70 länder, men det kommer att ta ett tag innan det är i bruk världen över.

 • I Europa används ISO 20022 redan för SEPA-betalningar (sedan 2008).
 • Flera lokala och internationella clearingsystem har också planerat att ersätta den nuvarande SWIFT MT-standarden med ISO 20022 i slutet av 2025.
 • Enligt International Organization for Standardization kommer ISO 20022 under de närmaste åren att användas för 80 procent av alla globala transaktioner.

I flera decennier har banker runt om i världen använt formatet SWIFT MT för att utbyta elektroniska meddelanden – till exempel internationella betalningar och förfrågningar. Men SWIFT MT klarar inte att leva upp till dagens krav på datamängd och strukturerad data. Det är där ISO 20022 kommer in i bilden.

ISO 20022 ur vårt perspektiv

Framtiden för betalningar är komplex och ISO 20022 behövs för att möta de krav på betalningar i realtid, tillgänglighet dygnet runt och ”open banking” som bankkunder, myndigheter och branschen själv ställer. Samtidigt innebär formatbytet en stor förändring, och att införa morgondagens betalinfrastruktur kommer att kräva gemensamma insatser.  

För att ta oss framåt med den nya standarden jobbar vi bland annat med att  

 • stödja våra kunder i att gå över till ISO 20022
 • samarbeta med olika ERP-leverantörer, för att säkra att deras systemen kan hantera formatet och att deras kunder kan migrera till ISO 20022
 • investera i och integrera ny teknik för att framtidssäkra vår egen betalplattform
 • följa de tidsplaner som centralbankerna för olika marknader har bestämt och introducera nya lösningar för realtidsbetalningar
 • utveckla stöd för säkra betalningar. Genom mer strukturerad transaktionsdata blir det också lättare att hitta oegentligheter, vilket gynnar kampen mot penningtvätt och bedrägerier.

Förbered dig för betalformatet ISO 20022

Vad innebär formatbytet för företag, ERP-leverantörer och servicebyråer?

Företag

Övergången till ISO 20022 pågår över hela världen, men med olika tidslinjer i olika länder. Vi rekommenderar våra kunder att byta till ISO 20022 snarast möjligt. Det finns olika sätt att genomföra formatbytet:

 • Kontakta din affärsystemleverantör eller servicebyrå och genomför ISO 20022-migrationen via dem.
 • Hör av dig till din kontaktpersons hos oss om ditt företag vill ha en integrationskanal direkt till banken. 

ERP-leverantörer och servicebyråer

Alla företag som använder sig av filkommunikation eller hjälper andra företag med filkommunikation påverkas av övergången till ISO 20022. Vi erbjuder kompletta integrationslösningar och samarbetar med många olika tjänsteleverantörer kring formatbytet. Via länkarna här nedanför kan du läsa mer om vilka integrationsalternativ som finns för dig som ERP-leverantör eller servicebyrå.

Vanliga frågor och svar: Företagskunder

Kontoöverföring, företagskunder via bankens e-tjänst.

ISO 20022-standarden kommer att användas som betalnings- och rapporteringsformat och gradvis ersätta nuvarande format. Det innebär också att samma typ av format kan användas för alla betalningar, oavsett om det handlar om svenska eller internationella betalningar.

Bankerna är skyldiga att ange ett namn i samband med en överföring och därför krävs mottagarens namn.

För kunder som idag har pappersbaserade rapporter för detaljer om betalningar kommer filbaserad rapportering i ISO 20022-formatet att krävas.

Ja.

ISO 20022-formatet stödjer värdeavi (utbetalningsavi) och vi erbjuder tjänsten tills vidare. Men i planeringen av en ny uppdaterad betalningsinfrastruktur finns inte värdeavier med. På sikt måste du antingen hämta in kontoinformation för betalningsmottagare eller kontakta en bank som erbjuder värdeavi tjänsten. 

Ja, men de kan inte skickas ensamma för ett framtida datum eller ensamma utan en debetfaktura. De måste skickas tillsammans med en faktura som har en CINV- eller OCR-referens (SCOR). Det totala nettobeloppet måste vara större än noll.