Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Kompletterande reseförsäkring för företag

När du betalar minst 75 procent av en tjänsteresa med Bankkort företag, SEB:s Betalkort med köpgräns (SEB:s Corporate limit) eller SEB:s Betalkort utan köpgräns (SEB:s Corporate), får du automatiskt en försäkring som kompletterar ditt vanliga reseskydd.

Du får även ett avbeställningsskydd utan extra kostnad (kortförsäkring). Har du ett Bankkort företag kan du även betala resan direkt från företagets checkkonto i SEB du måste då ha ett giltigt kort för att försäkringen ska gälla. Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare men du kan även betala resan för medföljande kollegor under förutsättning att de har ett giltigt Bankkort företag. SEB:s Betalkort med köpgräns (SEB:s Corporate limit) eller SEB:s Betalkort utan köpgräns (SEB:s Corporate).

Försäkringen kan även ge dig ersättning för försenad avgång och försenat bagage. Fullständiga villkor hittar du under Pris och villkor, men finns även att beställa på närmaste SEB-kontor.

Hur gäller försäkringen vid strejk?

Reseförsäkringen gäller inte vid strejk. Om du har påverkats av strejken hos SAS behöver du kontakta flygbolaget eller din researrangör.

Frågor och svar

Anmäl omedelbart skadehändelser som kan ge rätt till ersättning till Moderna Försäkringar på 010-219 12 90 eller mejla kort@modernaforsakringar.se.

Anmäl hos Moderna försäkringar

Genom att betala minst 75 procent av resans pris med Bankkort företag, SEB:s Betalkort med köpgräns (SEB:s Corporate Limit) eller SEB:s Betalkort utan köpgräns (SEB:s Corporate). Du kan även betala från företagets företagskonto i SEB om du har ett Bankkort företag. Om du inte kan använda kort som betalning kan du ta ut kontanter med kortet. Då behöver du styrka kontantuttaget samt erhålla ett intyg från säljaren/uthyraren som visar att de inte accepterar kort som betalningsmedel.

Från det att du påbörjat din resa till dess att du är framme på resmålet , dock längst i 60 dagar.

Nej.

Försäkringen träder i kraft när ankomsten är försenad mer än sex timmar. 

För att få ta del av avbeställningsskyddet måste resan kosta minst 1000 kronor, exklusive skatter och avgifter.

Avbeställningsskyddet gäller om du måste avboka din resa på grund av sjukdom eller olycksfall. Tänk på att du behöver stärka din avbeställning med läkarintyg.

Avbeställningsskyddet upphör att gälla efter incheckning på flygplatsen eller annan plats där resa påbörjats.

Nej, skulle du missa en anslutande reseförbindelse till följd av försening får du ingen ersättning.

Du har rätt att göra inköp som är nödvändiga och skäliga för ditt uppehälle. Du måste göra inköpen innan du har fått tillbaka bagaget och i anslutning till den ort där förseningen inträffade. Glöm inte att spara originalkvitton och bifoga dem med din skadeanmälan. Denna ersättning gäller endast vid utresa.

Endast på utresan.

Customer service