Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

2023 lider mot sitt slut – vad väntar 2024?

SEB:s seniora analytiker Susanne Eliasson
SEB:s seniora analytiker Susanne Eliasson

Ihållig inflation, högt ränteläge och geopolitisk oro har dominerat den ekonomiska dagordningen under 2023. Frågan är nu om inflationen har besegrats och ränteläget toppat? Finns några ljusglimtar att se fram emot under 2024 och vad innebär det för det svenska företagsklimatet? SEB:s seniora analytiker Susanne Eliasson ger sin syn på det ekonomiska läget 2024.

Året 2023 går mot sitt slut och det är dags att göra en sammanfattning av året som passerat men även titta i kristallkulan. Svensk ekonomi har haft det motigt under året och flera indikatorer visar att det går trögt för många företag, speciellt inom fastighet, bygg och handel. Men svaghetstecken börjar även märkas inom svensk industri som nu ser större utmaningar när bland annat Europas tillväxtmotor Tyskland visar signaler på inbromsning. Inflationstakten har visserligen kommit ner men gäckar fortfarande Riksbankens mål på 2 procent. Dessutom är den svenska kronan fortfarande svag, trots den senaste tidens kronförstärkning. Men vad ser vi i kristallkulan för 2024?

Det mesta talar för att Riksbanken nått sin räntetopp på 4 procent och att räntesänkningar väntas först till hösten 2024. Det innebär att företag och hushåll bör ställa in sig på fortsatt höga räntor en bra bit in på nästa år innan nedgången kan börja synas i såväl företags- som privatekonomin. Nedgången i inflationen väntas ta fart under vårkanten och närma sig 2-procentsmålet mot slutet av 2024 vilket kommer ge stöd åt en viss kronförstärkning under året. Men osvuret är bäst, Riksbanken anser att det är för tidigt att blåsa faran över och har beredskap att höja ytterligare om inflationen inte fortsätter att sjunka tillräckligt snabbt.

Vad kan du som företagare dra för slutsats av ett ekonomiskt läge som inte ser ut att bli mycket bättre, men inte heller mycket sämre?

De flesta företag bör förbereda sig på att det kommer vara större konkurrens framöver och många anser att det kommer vara allt svårare att höja priser framgent. Det gäller främst de företag som säljer direkt till pressade hushåll. De flesta företag har redan varit tvungna att snabbt anpassa sig till de nya förutsättningarna och har jobbat med att få ned kostnaderna under året jämfört med för ett år sedan. Trots det är framtidsbilden försiktigt positiv då man ser en lägre och stabilare inflation i kombination med lägre räntor framför sig. Det skapar tydligare och mer transparenta planeringsförutsättningar, något som är mer än välkommet efter ett högst oroligt år. Dessutom finns det gott om verktyg för att skapa goda förutsättningar i företagsekonomin under 2024 i syfte att stå redo när konjunkturen väl tar fart igen.

Ordning och reda

Snart är det ett nytt år och det kan vara en god idé att se över ditt företag innan årsskiftet om du inte redan gjort det. Ta kontakt med företagets revisor eller ekonomiansvarig i god tid för att planera årsbokslutet och gå igenom de olika frågor som kan uppstå oavsett vilken bolagsform du bedriver din verksamhet i. Även om företaget har ett brutet räkenskapsår kan årsskiftet vara ett bra tillfälle att sätta sig ner och sammanfatta verksamheten för det gångna året. Det har ju inte saknats utmaningar 2023!

Har du koll på eventuella tillfälliga skatteanstånd?

Stödinsatserna från regering och riksdag har varit många sedan pandemiåren. Se till att du har koll på eventuellt ansökta tillfälliga skatteanstånd, förlängningar och avbetalningsplaner för arbetsgivaravgifter, skatt och moms.  

Gör en preliminär deklaration för 2024

Se till att det blir rätt preliminärskatt från början för 2024. En preliminär deklaration kan upprättas när som helst under året men ju tidigare desto bättre om du upplever att den preliminärskatten du fått är för hög för 2024.

Ta ut ”rätt lön”

Lönen eller inkomsten av näringsverksamhet påverkar vilken skatt du betalar, statlig skatt eller endast kommunal skatt, men också vilka sociala förmåner du som företagare har rätt till. Sjukpenninggrundande inkomst, maximal pensionsgrundande inkomst och underlag för maximal föräldrapenning är flera viktiga parametrar att beakta inför ett nytt beskattningsår. Att ta ut ”för hög” lön kan bli ofördelaktigt ur skattesynpunkt, medan en för låg lön kan bli ofördelaktig utifrån de sociala förmånerna.

Du börjar betala statlig inkomstskatt på 20 procent vid inkomster över den så kallade brytpunkten för statlig inkomstskatt som för inkomståret 2023 är 613 900 kronor. För personer 65+ ligger gränsen lite högre, 683 200 kronor.

Din allmänna pension beräknas utifrån dina arbetsinkomster från löneinkomst och näringsverksamhet – den så kallade pensionsgrundande inkomsten (PGI). Ju högre din PGI är, desto fler pensionsrätter får du i allmän pension upp till ett inkomsttak som för 2023 ligger vid en årsinkomst på 599 600 kronor. För 2023 betyder det att du inte behöver betala någon statlig skatt för att uppnå PGI-taket.

På samma sätt som man i ett aktiebolag bör ta ut ”rätt lön” bör den som har enskild firma fundera av överskottet i näringsverksamheten. Det bör minst ligga i nivå med taket för den pensionsgrundande inkomsten på 599 600 kronor innan man planerar för resterande överskott

Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, för sjukpenning och föräldrapenning har ett lägre inkomsttak än för PGI. Taket för SGI 2023 är 525 000 kronor.

I ett fåmansföretag är löneuttaget även betydelsefullt för hur stor lågbeskattad utdelning (20 procent) ägaren kan ta ut under påföljande år. Inför slutet av året kan det därför vara klokt att se över det egna löneuttaget för att maximera möjligheterna till lågbeskattad utdelning. Ta hjälp av din revisor.

Fortsatt viktigt med dialog och kontakter

Att vara företagare är att hela tiden bli utmanad och utmana sig själv och sin affärsmodell, inte minst i tuffa tider. Men det finns också stora möjligheter i denna miljö att utveckla och stärka sitt företag för framtiden. Extra viktigt är att löpande och i god tid göra riskanalyser och stresstester för både företaget och dig som privatperson för att se över din motståndskraft vid olika scenarier nu när lågkonjunktur är här. Det tål att upprepas att det är än viktigare under turbulenta tider att ha en nära kontakt med sina leverantörer, hyresvärdar, bank och revisor för att kunna agera i tid och finna lösningar.  

 

Susanne Eliasson
Senior analytiker

Susanne Eliasson

Senior analytiker

Susanne Eliasson