Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Företagssparande: En gyllene möjlighet att vinna mot inflationen

Jonas Holm, företagsrådgivare på SEB i Farsta
Jonas Holm, företagsrådgivare på SEB i Farsta

Med stigande räntor öppnar sig intressanta placeringsmöjligheter för företag. Dessutom urholkar inflationen snabbt värdet på pengarna – om man låter dem ligga orörda på företagskontot. ”Under hela min karriär har jag nog inte sett ett lika lovande läge för att placera i räntefonder som nu”, säger Jonas Holm, företagsrådgivare på SEB i Farsta.

Jonas Holm menar att det är relativt vanligt bland företagare att låta pengar bli liggande i vänteläge på företagskontot. I många fall tenderar de också att bli kvar där över längre tidsperioder.

– Jag tror det handlar om att många företagare har ett starkt försiktighetstänk. Man vill försäkra sig om att alltid ha flexibilitet och handlingsutrymme. Men jag tycker det är bra att våga fråga sig själv ”kommer pengarna sannolikt att bli kvar här på kontot ett tag och gynnar det i så fall verkligen mitt företag som helhet?”

– Med den inflation som vi har idag urholkas snabbt värdet på kapital som inte genererar någon avkastning. Samtidigt skapar det senaste årets räntehöjningar från Riksbanken nya och intressanta möjligheter. Jag kan faktiskt inte påminna mig om att jag skulle ha sett ett lika lovande läge för att placera i räntefonder under hela min karriär.

Värt att notera är att Jonas karriär inom bankvärlden sträcker sig över mer än 30 år.

Därför kan räntefonderna blomma

Att räntorna på marknaden har stigit mycket innebär att den löpande avkastningen på de underliggande värdepapper som räntefonderna mestadels placerar i – obligationer – har stigit kraftigt.  

– Flera av våra räntefonder ser i nuläget ut att kunna ge en årlig avkastning på 4,5–7 procent. Det är ganska nära aktiemarknadens historiska genomsnitt i avkastning, men i många fall till väsentligt lägre risk, i jämförelse med aktierisk. Med det sagt diskuterar vi alltid risk, avkastningspotential och prognos på räntefonder ihop med våra kunders förväntan på placeringen, säger Jonas Holm.

Jonas tror att många kanske har missat den möjlighet som räntefonder nu erbjuder, eftersom man gärna tittar på historisk avkastning i samband med placeringar.

– Man ska minnas att vi kommer från ett extremt lågt ränteläge, där obligationer – och därmed också räntefonder – inte har gett investerarna mycket avkastning alls. Därför blir det fel att titta på data över hur fonderna tidigare har utvecklats.

Ja, nu har det alltså vänt, menar Jonas.

– Räntorna är tillbaka, och det är precis i ett sådant här läge – när räntorna har höjts och sannolikt närmar sig toppen – som räntefonder är som allra mest intressanta. Då ger obligationerna som fonderna redan äger en hög löpande avkastning. Om räntorna sedan sjunker tillbaka igen så innebär det en ytterligare potential för fonderna, eftersom priset på de obligationer som fonderna har investerat i då stiger och det, i sin tur, innebär att man gör kursvinster.

Placeringskonto och andra sparalternativ – beroende på tidshorisont

Det finns också andra intressanta sparalternativ, om man som företagare vet med sig att pengarna på kontot kommer att behövas relativt snart.

– Räntefonder är relevanta för pengar med lite längre placeringshorisont, åtminstone ett år. Men om man vet att pengarna kommer att behövas om kanske sex månader är ett placeringskonto ett bra alternativ. Där binder man pengarna i till exempel tre månader och ser på så sätt till att få en hyfsad ränta under tiden, säger Jonas Holm. 

För pengar som när som helst kan komma att behövas i den dagliga verksamheten går det också att till viss del motverka inflationsmonstrets härjningar.

– I vårt erbjudande ingår ett sparkonto med fria uttag, som ger viss ränta på företagets pengar under tiden de ligger där. Mitt huvudbudskap är att inte låta mer pengar än nödvändigt finnas på ditt vanliga företagskonto.   

Vill du ha hjälp med att hantera ditt företags placeringar? I så fall går det bra att ringa kundservice på 0771-62 53 53. Om du har en rådgivare inom SEB kan du höra av dig direkt till henne eller honom.

Tre placeringstips för företag från Jonas Holm

  1. För pengar som kan placeras med en tidshorisont på minst ett år ser flera räntefonder intressantare ut än på mycket länge.
  2. För pengar som kommer att behövas inom det närmsta året är placeringskonto ett bra alternativ.
  3. För pengar som ser ut att snart behövas i verksamheten är sparkonto ett sätt att motverka inflationen.

Investeringar innebär en risk.

Sparkonton och placeringskonton omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman­lagda konto­behållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privat­bostad, avgångs­vederlag, försäkrings­ersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbets­dagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finans­inspek­tionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)