Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Företagare – så ser du till att pengar finns när du behöver dem

Susanna Fredin

För att klara ökade kostnader, möjliggöra investeringar och behålla duktiga medarbetare behövs god likviditet. Därför är likviditeten också en av företagandets allra viktigaste pusselbitar. Men hur hanterar man pengaflödena på bästa sätt och vilka hjälpmedel finns?

Susanna Fredin, som jobbar med företagsrådgivning på SEB, säger så här om vikten av att ha koll på likviditeten:

Susanna Fredin
Susanna Fredin, företagsrådgivare på SEB: "Riktmärket är att ha snabb tillgång till ett buffertspar som motsvarar 5–10 procent av omsättningen."

– Många företagare ser mest till omsättning och resultat och glömmer likviditeten, trots att den är avgörande för ett bolags överlevnad. Det är ju avsaknad av pengar här och nu som gör att bolag riskerar gå i konkurs. Det blir inte minst tydligt i tider när kostnaderna för varor, el och räntor rusar.

– Att spara och ha koll på likviditeten skapar både trygghet och möjligheter. För just sparande brukar vi prata om a-, b-, c- och d-medel, där a-medel är pengar som företaget lägger undan på ett vanligt konto. Det handlar alltså om att ha en snabbt tillgänglig buffert, exempelvis om kostnaderna ökar eller säsongsvariationer leder till att efterfrågan går ner.

Riktmärket är att spara 5–10 % av omsättningen i buffert

Hur stor buffert ett företag behöver på ett vanligt konto menar Susanna kan variera, utifrån bransch och vilken fas det befinner sig i. Hon nämner ändå fem till tio procent av årsomsättningen som riktmärke. Sedan finns, som sagt, fler bokstäver i sparalfabetet.

B-medel är sådana som placeras på ett fondkonto och som företaget inte räknar med att behöva på ett par år, medan c-medel är pengar som läggs i en kapital­försäkring med cirka fem års tidshorisont. Det mer långsiktiga sparandet lägger grunden för framtida investeringar, som köp av en kontors­fastighet, eller kommande utdelningar. Det är också viktigt för att kunna locka talanger och behålla nyckelpersoner – helt enkelt för att säkra att företaget kan erbjuda konkurrens­kraftiga löner.  

Om investeringar finns i blickfånget är det långsiktiga buffert­sparandet mer eller mindre en nödvändighet.

 

–  Man ska komma ihåg att banker nästan aldrig går in och finansierar satsningar till 100 procent. Det handlar snarare om delfinansiering och att företagen själva förväntas kunna göra en insats.  

Om vi rör oss vidare till den sista av de fyra kategorierna återfinns där den mest långsiktiga typen av sparande – det till pensionen. Och även om pensions­sparandet har katalogiserats under ”d”, framhåller Susanna att det är oerhört viktigt för företagare att tänka på – redan från start.

Ett enkelt sätt att få koll på ditt företags likviditet

Eftersom tillfällig pengabrist kan skapa allvarliga problem hos företag gäller det att ha koll på pengaflödena. Det fina i kråksången är det inte alls behöver vara svårt.

– Många tar hjälp av sin bokföringsbyrå för att göra likviditetsanalyser. Ett annat bra sätt är att ansluta sitt konto och affärssystem till SEB:s tjänst Finansiell översikt. Där kan du när som helst få likviditetsprognoser och se om pengarna riskerar att ta slut. Dessutom kan vi som bank lättare fatta beslut om finansiering, då vi har en tydlig bild av företagets ekonomi, säger Susanna Fredin.     

Susanna skulle gärna också se att företagare ställde lite hårdare krav på kunder som inte betalar sina fakturor i tid.

– Det är inte ovanligt att vara lite för snäll i sådana sammanhang, eftersom man vill behålla den goda relationen med kunderna. Men jag tycker man ska våga påminna – ofta har motparten ändå förståelse för att det handlar om business och att bolaget behöver få in sina kundfordringar för att överleva. Åt andra hållet tycker jag att man ska våga förhandla mer om betalningsvillkor gentemot sina leverantörer, speciellt om man har samarbetat en längre tid.

Expertens tre tips för att företagets pengar ska räcka

  1. Håll löpande koll på likviditeten, så att pengar finns när de behövs. Ett enkelt sätt att göra det är att ansluta sig till SEB:s tjänst Finansiell översikt.
  2. Kom i gång med ditt företags sparande – det rustar dig för allt från kostnads­ökningar till framtida investeringar.
  3. Våga driva in kundfordringar och förhandla om betalnings­villkor med leverantörer – också det är viktiga pusselbitar för den egna likviditeten.

Nyhet! Analysera ditt företags ekonomi i Business Arena

Finansiell översikt är en tjänst som visualiserar nyckeltal och ger dig tillgång till finansiella rapporter i Business Arena. Allt i realtid. Som kund hos oss får du tjänsten utan merkostnad.

Man jobbar vid en laptop.