Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

5 tips för generationsskifte och ägarskifte av skog- och lantbruk

Vy över grönt ängslandskap.

Ekonomier kommer och går, men mark och egendomar består. Genom alla tider har mark och egendomar skiftat ägare och många gånger sker skiftet inom familjen från föräldrar till barn. Därför är det viktigt att hantera både mjuka och hårda värden för att i möjligaste mån göra alla parter nöjda och att upprätthålla goda relationer inom familjen vid ett generations­skifte. Ett lyckat ägarskifte skapar goda fortsättningar för båda generationerna.

Mitt team och jag har ofta kontakt med familjer som skiftar sina egendomar och verksamheter, och vi har därför lång erfarenhet av ägarskiften. Om jag ska ge några generella råd inför ett generations­skifte så vill jag trycka på följande:

 • Börja i tid att tänka och prata kring ert generations­skifte.
 • Tag hjälp av rådgivare kring juridik, skatter och ekonomi.
 • Samtala och involvera berörda parter och börja med de närmsta inom familjen, (föräldrarna tillsammans med barnen).

5 faser i ett ägarskifte eller generationsskifte

 1. Mognadsfasen

  Mina erfarenheter är också att generations­skiftet genomgår olika faser där mognadsfasen är den fas som tar längst tid när det gäller att komma fram till att man ska generations­skifta.
 2. Diskussionsfasen

  Jag tycker att man tidigt skall involvera varandra i diskussions­fasen för att ge alla möjlighet att komma till tals och framföra sina tankar och önskemål. Syftet med generations­skiftet är viktigt att identifiera tidigt. Jag tycker att föräldrarna har ett ansvar att försöka genomföra generations­skiftet medan de fortfarande kan påverka utfallet. Det är en bättre lösning än att vänta på ett arvskifte.
 3. Planeringsfasen

  Vidare i processen är det viktigt att involvera rådgivare inom både juridik, skatter och ekonomi. En stor fördel är om rådgivarna har lång erfarenhet av olika familjesituationer, ekonomi för enskilda firmor och av andra generations­skiften, erfarenheter både från mer eller mindre lyckade generations­skiften för att undvika fallgropar och misstag. Vi på SEB har ett brett kontaktnät som vi gärna delar med oss av. Vi ser det som en planeringsfas där man ställer önskemål mot de möjligheter som finns och kunskap kring hur generations­skiftet kan påverka arvsfrågor, etc. för ett framtids­säkrat generations­skifte. Många gånger vill man upprätta en fastighets­värdering, men det är viktigt att förstå skillnaden mellan ett marknadsvärde och ett avkastnings­värde.
 4. Den praktiska fasen

  I den praktiska fasen, (tekniska) handlar det mycket om att upprätta underlag som beskriver hur generationsskiftet skall genomföras med fördelning av tillgångar, kompensation till syskon, när skiftet skall ske etc. Vi brukar benämna det som en generationsskiftesutredning där förutsättningarna presenteras och nogsamt dokumenteras. Det är ett värdefullt underlag att ta med sig till oss på SEB vid en kreditansökan.
 5. Genomförandefasen

  Vid genomförandet handlar det mest om de formella moment som kan gå relativt snabbt, där underlag undertecknas för att skifta fastigheterna och andra tillgångar. Det kan vara finansiering som skall verkställas och transaktioner som skall göras för att skifta alla tillgångarna.

Efter ägarskiftet

Här handlar det om att sätta sin prägel på verksamheten och fortsätta att utveckla fastigheterna inför kommande generationsskifte. Många familjer har ambitionen att lämna över fastigheter och verksamheter i en bättre kondition än vid övertagandet och man ser sig som en förvaltare och inte alltid sig som en ägare och känner stort ansvar för egendomarna. Det handlar många gånger om skicket på fastigheterna, förutsättningar att skapa tillväxt och att kunna leva gott i en trygg och harmonisk tillvaro. Här är jord- och skogsegendomar fenomenala eftersom generation efter generation kan njuta och dra nytta av tillgångarna och få en utkomst.

Joakim Larsson
Affärsansvarig för de gröna näringarna inom SEB

Joakim Larsson

Affärsansvarig för de gröna näringarna inom SEB

Joakim Larsson

Mobiltelefon 0707391087

Våra rådgivare är redo för dina frågor

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.