Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Mentor Inclusion – powered by SEB

Inclusion är ett initiativ av Mentor Sverige och SEB för ungdomar i åldrarna 13–17 år. Idén med programmet är att ta kampen mot fördomar och rädslor hos ungdomar i ett tidigt skede.

Syftet med utbildningsprogrammet Inclusion är att öka kunskapen inom mångfald, inkludering, normer och fördomar bland ungdomar inom skola och idrott. Detta för att skapa en inkluderande och normkritisk idrottsrörelse, föreningsliv och skolvärld som kan skapa ringar på vattnet i fler delar av samhället.

Programmet består av ett digitalt material som alla ungdomar gör enskilt runt fyra teman:

  • mångfald
  • inkludering
  • normer
  • fördomar

Samma teman följs upp av fyra workshops, ett för varje tema som ungdomarna gör tillsammans med sin ledare eller tränare i klubben.

Utbildningsprogrammets två delar: digital utbildning och handledningsmaterial

Varje deltagare genomgår först den digitala utbildningen som tar cirka 55 minuter att genomföra. Den består av korta texter varvat med filmer och reflektionsfrågor. På slutet finns ett quiz och om man klarar det får man ett digitalt diplom som intyg. Denna del av utbildningen går bra att göra individuellt på egen hand.

Hämta länk till den digitala utbildningen

Handledarmaterialet vänder sig till dig som är ledare och tränare på en klubb, förening eller en skolklass. Det är en fördjupning och mycket viktig del av utbildningen. Materialet består av fyra delar där man tar upp ett eller två teman per tillfälle.

Vi rekommenderar att ni träffas en gång i kvartalet eller halvåret och jobbar med frågorna. Varje tillfälle är beräknat till 60 minuter.

Beställ och få tillgång till handledarmaterialet (pdf)