Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Garantier

När du behöver en extra säkerhet i ett avtal

  • För dig som köper och säljer varor och tjänster med andra företag
  • Används vid både import och export
  • Kan täcka utställda krediter

När du behöver en extra säkerhet i ett avtal

  • För dig som köper och säljer varor och tjänster med andra företag
  • Används vid både import och export
  • Kan täcka utställda krediter

Om garantier

Garantier passar bra om ditt företag behöver en säkerhet från en tredje part, till exempel för att säkerställa eller förstärka någon form av förpliktelse under ett kommersiellt avtal. Garantier kan även ställas för att täcka en utställd kredit eller ett lån.

Som köpare eller säljare av gods eller tjänster eller beställare av ett projekt kan du behöva säkerställa att motparten ha krävt att du säkerställer genomförandet av utför ditt uppdrag enligt ert kontrakt. Det kan röra sig om att kunna dra tillbaka förskottsbetalning, att minska risken för felleveranser eller sena leveranser, att det finns medel att tillgå under garantitiden och så vidare. Som säljare kan du behöva anordna dessa garantier vilket görs genom att be oss ställa ut dessa till köparens förmån.

Förutom de vanligt förekommande kontraktsgarantierna så förekommer garantier för en lång rad av behov, till exempel tullgarantier och hyresgarantier.

Så fungerar det

Du ansöker om garantier via SEB:s Online Trade Finance (OTF) eller tar kontakt med din företagsrådgivare eller närmaste bankkontor. Efter ansökan görs en kreditbedömning av dig och du får därefter fylla i en så kallad motförbindelse. Vi hjälper dig att ta fram garantitexten och utfärdar garantin till förmånstagaren, antingen direkt till denne eller via en lokal bank beroende på vad du och förmånstagaren kommit överens om.

Vår prissättning är individuell och i priset ingår handläggning av garantin, framtagande av garantitext om den avviker från SEB:s standardtexter och andra hanteringskostnader, till exempel avgifter från en utländsk bank om garantin ska utfärdas via den.

Kontakta oss

Ring oss för att diskutera säkerheten i din affär.

vardagar 9–17

Customer service