Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Villkor för betalprodukter för företag

Villkoren för våra betaltjänster är grunden för våra betalkonton och tjänster. Här kan du läsa villkoren i sin helhet och även skriva ut ifall du vill ha en papperskopia av villkoren.

I samband med årsskiftet skickar vi ut information om att vi ändrar några av villkoren för betalkonton och betaltjänster, till exempel ditt företags konton, kort och säkerhetslösningar.

Så här läser du villkorsbilagan

För att du enkelt ska se vad vi har uppdaterat har vi byggt upp dokumentet så här:

  • Under respektive villkor som vi har uppdaterat står det från vilket datum det börjar gälla. Om du vill veta vad som gäller fram till dess hittar du alla gamla villkor i ett eget avsnitt längst bak i dokumentet. Exempelvis Gäller fr.o.m. 2024-03-01 (t.o.m. 2024-02-29 gäller istället villkoret i avsnittet ”Villkor gällande t.o.m. 2024-02-29”).
  • Det datum som står högst upp på första sidan (Gäller fr.o.m. 2023-12-11) är det datum då vi börjar använda den versionen av dokumentet.

Uppdaterade villkor under 2024

Vi har förtydligat i våra villkor när ditt företags tillgång till produkter och tjänster kan begränsas eller sägas upp på grund av sanktionsregelverk, misstänkt brottslig verksamhet eller otillräcklig kundkännedom enligt penningtvättslagstiftningen:

  • Vi har förtydligat att ditt företags tillgång till våra tjänster även kan begränsas av sanktionsregelverk och att våra tjänster inte kan användas från länder som står under sanktionsregelverk. Läs gärna mer i bestämmelse 1.5.2. 
  • Vi har förtydligat att möjligheten att göra internationella betalningar (utlandsbetalningar) är beroende av att vi har tillräcklig kundkännedom enligt penningtvättslagstiftningen och att vi därmed har tillräcklig information om och förstår syftet med betalningen. Läs gärna mer i bestämmelse 1.7.1.
  • Vi har också förtydligat villkoren vad gäller vår möjlighet att säga upp konton och andra tjänster vid misstanke om brottslig verksamhet eller om det strider mot sanktionsbestämmelser. Läs gärna mer i bestämmelse 1.9.
  • Vi har förtydligat vår möjlighet att vägra att utföra transaktioner samt att göra beloppet från en betalnings­transaktion tillgängligt om det skulle strida mot sanktionsbestämmelser. Vi har också förtydligat att vi i vissa fall har möjlighet att återföra beloppet om vi bedömer att det krävs enligt penning­tvätts­lagstiftningen. Läs gärna mer i bestämmelserna 4.1.9, 4.3.1.7 och 4.2.6.

Vi har i våra villkor förtydligat att ditt företag har möjlighet att återkalla fullmakter i internetbanken för företag. Läs gärna mer i bestämmelse 1.5.5.

Vi har förtydligat ditt företags skyldighet att omedelbart meddela oss om företaget exempelvis ändrar skatterättslig hemvist, ägar- och kontrollstruktur eller verklig huvudman. Läs gärna mer i bestämmelse 1.13.

Vi har uppdaterat bestämmelsen om vår rätt till kvittning. Läs gärna mer i bestämmelse 3.1.2.

Vi har uppdaterat bestämmelserna om hur vi informerar ditt företag vid eventuella ränteändringar. Läs gärna mer i bestämmelse 3.2.1.1. Ändringarna gäller också villkoren för Skogskonto, Skogs­skadekonto och Upphovs­manna­konto, se bestämmelse 1.

Vi har i våra villkor förtydligat möjligheten för oss att göra rättningar på ditt företags konto då belopp har satts in felaktigt. Läs gärna mer i bestämmelse 4.2.7.

Vi har flyttat våra bestämmelser om tjänster för e-faktura till villkoren för betalkonton och betaltjänster (villkor- bankprodukter/tjänster för företag) för att samla bestämmelser om våra vanligaste företagstjänster i samma avtal. I samband med det har vi också gjort en allmän uppdatering av villkoren för e-fakturatjänster. Läs gärna mer i bestämmelse 8.6.