Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Villkor för betalprodukter

Nya villkor för betalkonton och betaltjänster

I samband med årsskiftet skickar vi ut information om att vi ändrar några av villkoren och priserna för betalkonton och betaltjänster. De nya villkoren börjar gälla den 1 mars 2021.

De viktigaste förändringarna

  • Vi förtydligar våra bestämmelser med information om när vi kan komma att lämna ut information till myndigheter som till exempel Skatteverket. Förtydligandet innebär bland annat en anpassning till nya EU-direktivet om skatterapportering, DAC 6. Läs gärna mer i bestämmelse 1.17.
  • Vi uppdaterar villkoren för Swish handel, bland annat gällande hur olika betalsätt online ska presenteras. Läs gärna mer i bestämmelse 8.4.7.

Så här läser du villkorsbilagorna

För att du enkelt ska se vad vi har uppdaterat har vi byggt upp dokumentet så här:

  • Under respektive villkor som vi har uppdaterat står det från vilket datum det börjar gälla. Om du vill veta vad som gäller fram till dess hittar du alla gamla villkor i ett eget avsnitt längst bak i dokumentet.
  • Det datum som står högst upp på första sidan (Gäller fr.o.m. 2020-12-14) är det datum då vi börjar använda den versionen av dokumentet.

Bilagor         

Villkor betalkonton och betaltjänster

 

Customer service