Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Autogiro Online

Autogiro Online är ett verktyg för att administrera medgivanden och ta fram rapporter. Verktyget ingår i avtalet om Autogiro. Med full behörighet kan du bland annat.

 • söka efter, ändra och makulera betalningar
 • lägga upp nya medgivanden, ändra och avsluta medgivanden
 • göra sammanställningar och arbeta med rapporter.

Flera vägar till Autogiro Online

Du kan arbeta i Autogiro Online via

 • internetbanken företag
 • C&I Online
 • Bankgirots webbplats.

Internetbanken företag

Du som är kund på internetbanken företag och har tillgång till tjänsten svenska betalningar kan logga in till Autogiro Online via internetbanken under Betala & överföra - Autogiro - Administrera.

C&I Online

Du som är kund på C&I Online kan logga in till Autogiro Online via C&I Online under Tjänster - Betalningar - Administrera betalservice. För att använda tjänsten behöver du få behörighet från den på ditt företag som administrerar era behörigheter.

Bankgirots webbplats

Om du ska använda Autogiro Online men inte har tillgång till någon av våra internetbankstjänster går du till Onlinetjänsten på Bankgirots webbplats.

För att arbeta i Autogiro Online hos Bankgirot behöver du

 • behörighet till Autogiro Online
 • en elektronisk legitimation, exempelvis BankID.

Begränsad behörighet

Olika medarbetare kan ha olika behörigheter att arbeta i Autogiro Online. Behörigheten kan begränsas till vissa delar av tjänsten (exempelvis för kundtjänsten eller externa servicebyråer). Med den begränsade behörigheten kan användaren

 • göra specifika sökningar
 • makulera eller ändra ett medgivande åt gången
 • makulera eller ändra en betalning åt gången

Skaffa tjänsten

För tillgång via internetbanken företag och Bankgirots webbplats:
Ring 0771-62 53 53.

För tillgång via C&I Online:
Kontakta ditt företags behörighetsadministratör
Sök ditt bankkontor
Bli kund i SEB

Läs mer

Autogiro Online

© Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Customer service