Börs och finans

Nytt id-krav för företag som handlar med värdepapper

Från och med den 3 januari 2018 måste alla företag och andra juridiska personer som handlar med värdepapper ha en global identifieringskod, en så kallad Legal Entity Identifier (LEI). Bakgrunden är en ny EU-förordning och syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper. Skaffa koden redan nu så det är klart när du vill handla.
Så skaffar du en LEI-kod