Stiftelser

Vi hjälper dig med stiftelsearbetet

Vi är Sveriges största och mest erfarna stiftelseförvaltare. Vår expertis täcker hela stiftelseområdet och vi kan därför anpassa vår rådgivning efter stiftelsens situation och behov.

Som kund hos oss får stiftelsen tillgång till en grupp med specialister som tillsammans med dig arbetar för att stiftelsen uppnår sina mål. Till din hjälp har du en stiftelseansvarig som är specialist på stiftelser, ansvarar för den administrativa förvaltningen och sköter om helheten, samt en portföljansvarig som är specialist på kapitalförvaltning anpassad efter stiftelsers unika behov av bland annat direktavkastning och långsiktighet. Dessutom får du tillgång till experter inom civilrätt, redovisning och skatt som hjälper dig med alla frågor från bildande till avveckling av stiftelser.

Vi skräddarsyr en stiftelsetjänst till dig

Vårt stiftelsetjänsterbjudande innehåller den rådgivning och administration som en stiftelse behöver. Vi utgår från varje stiftelses behov av redovisning, civil- och skatterätt, ansökningshantering, betalningslösning samt arvodeshantering och tar fram en skräddarsydd lösning.
Stiftelsetjänster

Vi är experter på portföljförvaltning för stiftelser

Att förvalta stiftelsens kapital är ett av styrelsens viktigaste uppdrag. Vi har över 150 års erfarenhet av kapitalförvaltning utifrån stiftelsers unika behov och mål. Vi agerar som rådgivare åt styrelsen eller tar över ansvaret för förvaltningen beroende på era önskemål.
Portföljförvaltning

Vi hjälper dig att bilda stiftelsen

För att bilda en stiftelse krävs ett stiftelseförordnande, ett förvaltningsåtagande och att tillgångar antingen förs över till stiftelsen eller att en insamling påbörjas. Det är viktigt att handlingarna blir rätt från början eftersom det är mycket svårt att ändra ursprungsändamålet. Genom vår långa erfarenhet kan du enkelt få all hjälp du behöver.
Bilda stiftelse