OTC valutaderivat

ProduktPositionBasvalutaPrisvalutaTerminSpråk
Asian ForwardClientSellsBaseCCYEURUSD6M
Välj
Average Rate Call OptionClientLongTheOptionEURUSD6M
Välj
Average Rate Put OptionClientShortTheOptionEURUSD6M
Välj
FX Call OptionClientLongTheOptionEURUSD6M
Välj
FX Call OptionClientShortTheOptionEURUSD6M
Välj
Double No TouchClientLongTheOptionEURUSD6M
Välj
Double No TouchClientShortTheOptionEURUSD6M
Välj
ForwardClientSellsBaseCCYEURUSD6M
Välj
FX SwapClientSellsBaseCCYEURSEK6M
Välj
FX SwapClientSellsBaseCCYEURUSD6M
Välj
FX Single Barrier KO Option EuropeanClientLongTheOptionEURUSD6M
Välj
FX Single Barrier KO Option EuropeanClientShortTheOptionEURUSD6M
Välj
FX Single Barrier KO Option EuropeanClientLongTheOptionEURUSD6M
Välj
FX Single Barrier KO Option EuropeanClientShortTheOptionEURUSD6M
Välj
FX Call NDOClientLongTheOptionUSDINR6M
Välj
FX Call NDOClientShortTheOptionUSDINR6M
Välj
Forward Non DeliverableClientSellsBaseCCYUSDINR6M
Välj
FX Put NDOClientLongTheOptionUSDINR6M
Välj
FX Put NDOClientShortTheOptionUSDINR6M
Välj
One TouchClientLongTheOptionEURUSD6M
Välj
One TouchClientShortTheOptionEURUSD6M
Välj
FX Put OptionClientLongTheOptionEURUSD6M
Välj
FX Put OptionClientShortTheOptionEURUSD6M
Välj

OTC räntederivat

ProduktPositionValutaTerminSpråk
Basis SwapClientPaysFloat 1m SEBPaysFloat 3m NoFXResetEUR EUR7Y
Välj
Basis SwapClientPaysFloat 1m SEBPaysFloat 6m NoFXResetEUR EUR7Y
Välj
Basis SwapClientPaysFloat 3m SEBPaysFloat 1m NoFXResetEUR EUR7Y
Välj
Basis SwapClientPaysFloat 3m SEBPaysFloat 6m NoFXResetEUR EUR7Y
Välj
Basis SwapClientPaysFloat 6m SEBPaysFloat 1m NoFXResetEUR EUR7Y
Välj
Basis SwapClientPaysFloat 6m SEBPaysFloat 3m NoFXResetEUR EUR7Y
Välj
CapClientLongTheOptionSEK5Y
Välj
CapClientShortTheOptionSEK5Y
Välj
Cross Currency SwapClientPaysFix NoFXResetUSD SEK10Y
Välj
Cross Currency SwapClientPaysFloat 3m SEBPaysFloat 3m NoFXResetUSD SEK10Y
Välj
Cross Currency SwapClientPaysFloat 3m SEBPaysFloat 3mUSD SEK10Y
Välj
Cross Currency Swap ResetClientPaysFloat 3m SEBPaysFloat 3m FXResetSEK SEK10Y
Välj
Callable SwapClientPaysFix BankCanCancelSEK5Y
Välj
Callable SwapClientPaysFloat BankCanCancelSEK5Y
Välj
Extendable SwapClientPaysFix BankCanExtendSEK3Y
Välj
Extendable SwapClientPaysFloat BankCanExtendSEK3Y
Välj
FloorClientLongSEK5Y
Välj
FloorClientShortSEK5Y
Välj
FRAClientBuys StartIn3mSEK6M
Välj
Interest Rate SwapClientPaysFixSEK7Y
Välj
Interest Rate SwapClientPaysFloatSEK7Y
Välj
SwaptionClientPaysFix ClientLongOption CashSettlementSEK6Y
Välj
SwaptionClientPaysFix ClientLongOption PhysicalSettlementSEK6Y
Välj
Performance SwapClientPaysFixWithBarrier1 57PercentSEK7Y
Välj
SwaptionClientPaysFloat ClientLongOption CashSettlementSEK6Y
Välj
SwaptionClientPaysFloat ClientLongOption PhysicalSettlementSEK6Y
Välj

OTC råvaruderivat

ProduktPositionUnderliggandeTerminSpråk
Commodity Call OptionClientLongTheOptionEmissions12M
Välj
Commodity Call OptionClientLongTheOptionGold12M
Välj
Commodity Call OptionClientLongTheOptionNickel12M
Välj
Commodity Call OptionClientLongTheOptionWheat12M
Välj
Commodity Call OptionClientShortTheOptionEmissions12M
Välj
Commodity Call OptionClientShortTheOptionGold12M
Välj
Commodity Call OptionClientShortTheOptionNickel12M
Välj
Commodity Call OptionClientShortTheOptionWheat12M
Välj
Commodity Put OptionClientLongTheOptionEmissions12M
Välj
Commodity Put OptionClientLongTheOptionGold12M
Välj
Commodity Put OptionClientLongTheOptionNickel12M
Välj
Commodity Put OptionClientLongTheOptionWheat12M
Välj
Commodity Put OptionClientShortTheOptionEmissions12M
Välj
Commodity Put OptionClientShortTheOptionGold12M
Välj
Commodity Put OptionClientShortTheOptionNickel12M
Välj
Commodity Put OptionClientShortTheOptionWheat12M
Välj
Commodity SwapClientBuysUnderlyingElectricity12M
Välj
Commodity SwapClientBuysUnderlyingEmissions12M
Välj
Commodity SwapClientBuysUnderlyingGasOil12M
Välj
Commodity SwapClientBuysUnderlyingGold12M
Välj
Commodity SwapClientBuysUnderlyingNickel12M
Välj
Commodity SwapClientBuysUnderlyingWheat12M
Välj

Investeringsprodukter

ISINProduktDokumentSpråk
FI4000369459763KID
Välj
FI4000369681769KID
Välj
FI4000375563779KID
Välj
SE0010049759SEBG3382WKID
Välj
SE0010050096SEBG3469KKID
Välj
SE0011896836SEBG3551WKID
Välj
SE0011896992SEBG3577KKID
Välj
SE0011897271SEBI1990WKID
Välj
SE0011897313SEBG3662KKID
Välj
SE0011897339SEBI2011KKID
Välj
SE0011897677SEBI2069SIFKID
Välj
XS1922515082751KID
Välj
XS1957420141772KID
Välj
XS2008818770775KID
Välj
XS2059791074817KID
Välj
XS2066049300824KID
Välj

Certifikat

ISINProduktDokumentSpråk
DK0060723567BULL-PAND-X4-SEKID
Välj
DK0060886430BULL-PAND-X4SE-2KID
Välj
SE0005561180MINIS-EL-A-SKID
Välj
SE0005849601BULL-GULD-X5-SKID
Välj
SE0006344404BEAR-POTATI-X4-SKID
Välj
SE0010766105Aktievikt-PLUS-SKID
Välj
SE0010766113Rantevikt-PLUS-SKID
Välj
SE0010921627C1804DKINAKID
Välj
SE0011724806C1810DKINAKID
Välj
SE0011787944C1810GRTINKID
Välj
SE0012324630BULL-OLJ-X10-C-SKID
Välj
SE0013358314C1910CLIMEKID
Välj
SE0013512274C1911ENERGKID
Välj
SE0014782553C2008ENER2KID
Välj
SE0014956900C2009HYDROKID
Välj
SE0015949235C2109GRTIEKID
Välj
SE0017564826C2206EUSUSKID
Välj
SE0018015414Aktievikt-Bear-SKID
Välj
SE0019071408C2211ENER3KID
Välj
SE0019071416Bear-USDSEK-X4-SKID
Välj
SE0019891581C2303WATERKID
Välj
SE0021149457C2312CIRCLKID
Välj
SE0021310257C2401SEMICKID
Välj

Länklista uppdaterad 2024-01-11 18:10:40 - 110 dokument i 472 versioner