Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Experten: Hållbarhet innebär stora möjligheter för vanliga sparare

Att det finns många tuffa, globala utmaningar som behöver lösas är de flesta överens om. Men vem sitter egentligen på nycklarna till verklig förändring? Enligt SEB:s hållbarhetsexpert Karl-Oskar Olming är företagande och innovation avgörande för att skapa en hållbar framtid. Fast också helt vanliga sparare kan göra en viktig insats – och samtidigt tjäna på det.   

SEB:s hållbarhetsexpert Karl-Oskar Olming
SEB:s hållbarhetsexpert Karl-Oskar Olming

Hur kan vi leva på ett sätt där våra nuvarande behov tillfredsställs utan att kommande generationers behov äventyras? I svaret på den frågan finns en viktig pusselbit för en hållbar värld. Men verkligheten är som så ofta komplex.

– Under de senaste årtiondena har utvecklingen varit fantastisk, även om delar av den nu rullas tillbaka till följd av covid-19. Andelen människor som lever i fattigdom hade innan Covid-19 mer än halverats och allt fler har fått uppleva välstånd. Men när den globala medelklassen vuxit har också efterfrågan på energi och material ökat, vilket i sin tur ökat stressen på vår planet. Därför kan vi inte fortsätta göra som vi alltid har gjort, säger Karl-Oskar Olming, chefsstrateg hållbarhet på SEB.

Han fortsätter:

– För att kunna hantera det här måste alla samarbeta. Från politiskt håll behövs regelverk som styr utvecklingen åt rätt håll. Företagen behöver både minska sin miljöbelastning och utveckla produkter och tjänster som bidrar till att lösa olika sociala och miljömässiga problem. Men makten är stor också hos vanliga sparare. Sammantaget handlar det här om enorma summor pengar som kan användas för att påverka i rätt riktning.       

Hur kan småsparare bidra till att lösa globala utmaningar? 

Ett enkelt sätt att bidra till en positiv utveckling är att aktivt välja hållbara placeringar – vare sig det handlar om ett pensionssparande eller någon annan typ av långsiktigt sparande. Det här är något som allt fler privatpersoner har fått upp ögonen för och alternativen för hållbara placeringar har vuxit kraftigt under de senaste åren. 

– Inom SEB har vi några grundläggande hållbarhetskriterier som gäller alla aktivt förvaltade fonder som vi själva förvaltar, till exempel att inte investera i bolag som utvinner förbränningskol. Men framför allt har vi ett stort utbud av fonder med extra fokus på hållbarhet, genom våra etiska och hållbara fonder. Dessutom erbjuder vi så kallade impact-fonder som förvaltas av andra fondbolag, säger Karl-Oskar Olming.

– Alla de här fondtyperna är bra alternativ för hållbart sparande, men de använder sig av lite olika metoder och skiljer sig också i riskprofil. Impact-fonderna inriktar sig på företag som utvecklar produkter och tjänster som kan bidra till att lösa olika hållbarhetsutmaningar, till exempel inom energi eller vatten. Hållbara fonder är, å sin sida, mer inriktade på att välja in företag som jobbar ambitiöst med sådant som utsläpps- och avfallshantering och välja bort bolag med negativ miljöpåverkan. När det gäller etiska fonder så utesluts företag vars verksamhet har en tydlig koppling till alkohol, vapen, tobak, pornografi och ofta även spel  fortsätter Karl-Oskar.

När allt kommer omkring är det vanliga målet med en investering att ge pengarna möjlighet att växa i värde. Fast hur ska man tänka om man väljer att spara hållbart – behöver man då sänka sina förväntningar på avkastning? Så här svarar Karl-Oskar:

– Det finns ingen anledning att sänka sina förväntningar på avkastning bara för att man investerar hållbart. Tvärtom är vi övertygade om att företag som är aktiva inom hållbarhet är framtidens vinnare och att det därför finns stora möjligheter för vanliga sparare att tjäna pengar på den utvecklingen.

Ditt sparande kan börja här

Att komma igång med ett sparande behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Med våra smarta lösningar hjälper vi dig att hitta ett sparande som passar utifrån dina förutsättningar.

Customer service