Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Våra etiska fonder

SEB erbjuder ett brett urval av etiska fonder för dig som kund som är särskilt intresserad av hållbara investeringar.

Fonderna investerar i företag som följer internationella normer och riktlinjer inom mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö samt korruption. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Företag som verifierat bryter mot dessa normer utesluts ur våra fonder.

Lämpliga investeringsområden

Våra etiska fonder investerar inte i företag vars huvudsakliga verksamhet är i branscherna alkohol, vapen, tobak och/eller pornografi. Flera fonder undviker även investeringar i företag med huvudsakliga intäkter från spel.

Våra etiska fonder kompletterar det arbete som vi gör för alla våra fonder rörande aktivt ägande samt vårt arbete med att integrera hållbarhetsfaktorer i våra investeringsprocesser.

Customer service