Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Välj ett sparande som gör avtryck i framtiden

Vi har flera hållbara fonder i vårt utbud som investerar i lösningar på framtidens globala utmaningar enligt FN:s 17 hållbarhetsmål. Två har en smalare inriktning som främst passar som ett komplement till ditt övriga fondsparande. Vår Svanenmärkta fond SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux är också ett bra alternativ för dig som vill spara hållbart.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på seb.se/fonder

Medelrisk (måttliga svängningar) – Risknivå 5

Lyxor SEB Impact Fund

Fonden fokuserar på så kallade impact-investeringar. Det är investeringar som på olika sätt fokuserar på företagens positiva påverkan på miljö- eller sociala utmaningar. Det kan handla om bolag som är verksamma inom vattenförsörjning, hållbar energi, hållbar livsmedelsförsörjning, resurseffektivitet och samhällsutveckling. Fonden investerar globalt och följer FN:s mål för hållbar utveckling.

Risknivå (1-7): 5
Minsta rekommenderade spartid: 5 år

Logga in och köp fonden

Hög risk (kraftiga svängningar) – Risknivå 6

RobecoSAM Sustainable Water Fund

Fonden investerar globalt i företag som bidrar med produkter och ny miljöanpassad teknik inom hållbar vattenförsörjning. Allt enligt FN:s sjätte hållbarhetsmål – rent vatten och sanitet för alla. Hit hör bland annat företag som är specialiserade på vattenkvalitet och vattenrening, bevattningssystem, avloppsvattenhantering samt leverantörer av allmännyttiga tjänster och infrastruktur. RobecoSAM är ett schweiziskt fondbolag.

Risknivå (1-7): 6
Minsta rekommenderade spartid: 5 år

Logga in och köp fonden

Svanenmärket 3101 0009

Hög risk (kraftiga svängningar) – Risknivå 6 

SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux (Svanenmärkt)

Fonden är Svanenmärkt av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige sedan 2017. För att en fond ska bli Svanenmärkt ska den bland annat aktivt påverka hållbarhetsarbetet i de bolag den investerar i.
Läs mer om kraven på Svanenmärkta fonder

SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux investerar främst i bolag på Stockholmsbörsen. I sin analys tar fondens förvaltare särskild hänsyn till hur bolagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Fonden investerar inte heller i bolag som producerar genmodifierade grödor eller utvinner gas, kol, olja och uran.

Historisk utveckling

2015 2016 2017 2018 2019
+7,3 % +8,4 % +7,2 % -1,5 % 37,58 %

 

Genomsnittlig årlig avkastning 2015-2019: +11,8 % (Källa: SEB)
Risknivå (1-7): 6
Minsta rekommenderade spartid: 5 år

Customer service