Turbulensen på börsen

De senaste dagarna har bjudit på kraftiga kurssvängningar på världens aktiemarknader. Det har skapat turbulens och nedgångar även i våra strategifonder. Vi har träffat fondförvaltare Mårten Gabrielsson för att höra hans syn i frågan.

– I dagsläget, med den information och analys vi har, är vår ståndpunkt att börsfallen är tillfälliga och en konsekvens av en lång period av kursuppgångar. Vi bedömer att börsutvecklingen snart bör bli positiv igen. Situationen kan dock ändras om vi får se svagare finansiell statistik eller ökad oro i världen.

Sedan den sista juli har de olika strategifonderna sjunkit med mellan 1,4 och 6,7 procent, vilket betyder att större delen av årets uppgångar försvunnit. Den totala avkastningen sedan årsskiftet ligger nu på mellan 2,2 och 3 procent.

– Strategifonderna har under en längre tid haft en tydlig aktieexponering, vilken dock varierat i storlek beroende på respektive fonds risknivå. Effekten av kursnedgångarna är ändå tydlig. Även den senaste tidens valutarörelser, främst fallet för dollarn, har påverkat utvecklingen negativt, fortsätter Mårten Gabrielsson.

– Trots det kan vi notera några glädjeämnen som till exempel att vi enbart har små innehav i tillväxtmarknader, vår reducerade dollarexponering och att vi har mycket små innehav mot råvaror där priserna forsätter att falla. Dessutom gynnas fonderna av innehaven i europeiska småbolag, som fortsätter att utvecklas positivt i förhållande till storbolag.