Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Vad vill du spara till?

Välj vad du vill spara till. Det gör att vi förstår ungefär hur länge dina pengar ska placeras. Vi presenterar sedan två av strategifonderna som passar för den spartiden.

Vad vill du spara till?

Välj vad du vill spara till. Det gör att vi förstår ungefär hur länge dina pengar ska placeras. Vi presenterar sedan två av strategifonderna som passar för den spartiden. 

Bil, renovering eller resa? Eller bra-att-ha-pengar om något händer.
Spara 2–5 år.

Pension, drömresan, körkort eller egen lägenhet?
Spara i mer än 5 år.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Med en strategifond får du ett slags sparpaket, där risken i ditt sparande sprids mellan olika marknader och tillgångar. Du överlåter till oss att anpassa ditt sparande till marknadens upp- och nedgångar.

  • Bekvämt för dig – våra experter bevakar att fonden har rätt placeringar oavsett marknadsläge
  • Bred riskspridning – i fonden sprids risken mellan aktier, fonder och andra värdepapper på olika marknader.
  • Fokus på hållbara placeringar* – med hänsyn både till miljön och mänskliga rättigheter.

* Vårt fondbolag förvaltar strategifonderna med fokus på både avkastning och hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter. Bolag väljs bort om de inte lever upp till fondens hållbarhetskrav. Det gäller exempelvis bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen, kärnvapen och tobak eller brott mot internationella riktlinjer. Genom ägarinflytande kan vårt fondbolag påverka företagen att fatta hållbara beslut.

En gyllene regel är att ju längre tid du ska placera dina pengar, desto mer risk kan du ta. Även om din investering kommer att svänga mer i värde kan den hinna återhämta sig efter en nedgång.

Med två enkla steg i vår guide får du hjälp att välja en av våra fyra strategifonder:

  1. Välj vilket mål du har med din investering. Det gör att vi förstår ungefär hur länge dina pengar ska placeras. Vi presenterar sedan de två strategifonder som passar för den spartiden.
  2. Välj vilken strategifond du vill investera i utifrån vilken risk du är bekväm med.

Tillbaka |

Customer service