Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Strategi Tillväxt – Lux

En fond med hög risknivå

  • Passar dig som vill ha möjlighet till hög avkastning och kan acceptera stora kurssvängningar.
  • Rekommenderad spartid är minst 5 år.
  • Bra riskspridning mellan marknader och tillgångsslag.

Logga in och köp fonden

På grund av fondens sammansättning och förvaltningsmetoder kan fondens värde variera kraftigt.

Om SEB Strategi Tillväxt – Lux (Risknivå 6)

SEB Strategi Tillväxt – Lux investerar i andra noggrant utvalda fonder, med exponering mot tillgångsslag med hög risk, till exempel aktier, råvaror och private equity. Innehavet kan också kompletteras med bland annat räntefonder och hedgefonder.

Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålet och underlätta förvaltningen av fonden. Fonden får till betydande del placera sina medel i fondandelar i andra värdepappersfonder och fondföretag.

Fakta om Strategifond Tillväxt - Lux

Fondbolag: SEB Asset Management S.A.
Ansvarig förvaltare: Mårten Gabrielsson, SEB Investment Management AB
Förvaltningsavgift: 1,45 %
Basvaluta: SEK
Bank-på-telefonkod / Fondnummer: 838
Fondens fullständiga namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Growth
Risknivå: På en skala 1-7, där 1 utgör lägst risk och 7 högst risk, tilldelas fonden risknivå 6. För mer information om fondens risk och fullständiga placeringsmöjligheter, se fondens faktablad eller prospekt.

 

Customer service