Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Strategi Möjlighet - Lux

En fond med medelhög till hög risknivå

  • För dig som kan acceptera större kurssvängningar för att få möjlighet till högre avkastning över tid.
  • Rekommenderad spartid är minst 5 år.
  • Bra riskspridning mellan marknader och tillgångsslag.

Logga in och köp fonden

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Om SEB Strategifond Möjlighet - Lux (Risknivå 5)

SEB Strategi Möjlighet – Lux investerar i en mix av direktinvesteringar och av SEB noggrant utvalda fonder, med exponering mot flera olika marknader och tillgångsslag. Fonden består huvudsakligen av tillgångsslagen aktier, räntor samt hedgefonder. Även placeringar med exponering mot råvaror och private equity kan ingå i mer eller mindre utsträckning.

Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålet och underlätta förvaltningen av fonden. Fonden får till betydande del placera sina medel i fondandelar i andra värdepappersfonder och fondföretag.

Fondfakta och avgifter

Fondbolag: SEB Asset Management S.A.
Ansvarig förvaltare: Multi Management, SEB Investment Management AB
Förvaltningsavgift: 1,35 %
Basvaluta: SEK
Bank-på-telefonkod / Fondnummer: 837
Fondens fullständiga namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Opportunity
Risknivå: På en skala 1-7, där 1 utgör lägst risk och 7 högst risk, tilldelas fonden risknivå 5. För mer information om fondens risk och fullständiga placeringsmöjligheter, se fondens faktablad eller prospekt.

 

Customer service