Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

SEB Strategi Defensiv – Lux

En fond med låg risknivå

  • Få möjlighet till bättre avkastning än räntan på ditt sparkonto.
  • Rekommenderad spartid är minst 3 år.
  • Bra riskspridning mellan marknader och tillgångsslag.

Logga in och köp fonden

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Om SEB Strategi Defensiv – Lux (Risknivå 3)

SEB Strategi Defensiv – Lux investerar i en mix av direktinvesteringar och av SEB noggrant utvalda fonder, med exponering mot flera olika marknader och tillgångsslag. Fonden består huvudsakligen av tillgångsslag med låg risk, till exempel ränteplaceringar och hedgefonder. En mindre del av fonden kan även placeras i mer riskfyllda tillgångar som aktier och råvaror.

Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålet och underlätta förvaltningen av fonden. Fonden får till betydande del placera sina medel i fondandelar i andra värdepappersfonder och fondföretag.

Fondfakta och avgifter

Fondbolag: SEB Asset Management S.A.
Ansvarig förvaltare: Multi Management, SEB Investment Management AB
Förvaltningsavgift: 1,00 %
Basvaluta: SEK
Bank-på-telefonkod / Fondnummer: 879
Fondens fullständiga namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Defensive
Risknivå: På en skala 1-7, där 1 utgör lägst risk och 7 högst risk, tilldelas fonden risknivå 3. För mer information om fondens risk och fullständiga placeringsmöjligheter, se fondens faktablad eller prospekt.

 

Customer service