Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Strategi Balanserad – Lux

En fond med medelhög risknivå

  • Passar dig som kan acceptera kortsiktiga svängningar i utvecklingen.
  • Rekommenderad spartid är minst 5 år.
  • Bra riskspridning mellan marknader och tillgångsslag.

Logga in och köp fonden

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Om SEB Strategi Balanserad – Lux (Risknivå 4)

SEB Strategi Balanserad – Lux investerar i andra noggrant utvalda fonder, med exponering mot tillgångsslag med låg risk, till exempel ränte- och hedgefonder. Mer riskfyllda tillgångar som exempelvis aktier, råvaror och private equity kan också ingå i portföljen.

Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålet och underlätta förvaltningen av fonden. Fonden får till betydande del placera sina medel i fondandelar i andra värdepappersfonder och fondföretag.

Fondfakta och avgifter

Fondbolag: SEB Asset Management S.A.
Ansvarig förvaltare: Mårten Gabrielsson, SEB Investment Management AB
Förvaltningsavgift: 1,25 %
Basvaluta: SEK
Bank-på-telefonkod / Fondnummer: 836
Fondens fullständiga namn: SEB Strategy Fund - SEB Strategy Balanced
Risknivå: På en skala 1-7, där 1 utgör lägst risk och 7 högst risk, tilldelas fonden risknivå 4. För mer information om fondens risk och fullständiga placeringsmöjligheter, se fondens faktablad eller prospekt.

 

Customer service