Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Utdelning i SEB:s fonder juni 2023

Sammanställning av utdelningsbeloppen

Utdelningar i de fonder eller fonder med utdelande andelsklasser som har utdelningstillfälle i juni sker fredagen den 30 juni 2023. Utdelningsbeloppen finns tillgängliga på andelsägarnas konton inom ett par bankdagar efter utdelningsdagen. Då har skatt automatiskt dragits av – för de kunder som beskattas för utdelning – samt rapporterats till Skatteverket.

Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte längre skatteskyldiga för inkomsterna i fonden. De flesta svenska fonder upphörde därför att lämna utdelning 2013. Beskattningen i fonden har ersatts av en schablonskatt som betalas av de som äger andelar i fonden.

Sammanställning utdelningar SEB juni 2023

Fond Andelsklass Valuta ISIN-kod Utdelning i procent Belopp per andel Datum
SEB Active Owners Impact Fund ID (H-EUR) EUR LU1362436328 4,00% 5,4698 2023-06-30
SEB Credit Opportunity V HNWD (SEK) SEK LU2228909185 3,00% 30,2272 2023-06-30
SEB Credit Opportunity V HNWD (SEK) 5 MSEK SEK LU2228909425 3,00% 30,2383 2023-06-30
SEB Credit Opportunity V ID (SEK) SEK LU2228910357 3,00% 30,2501 2023-06-30
SEB Credit Opportunity V HNWD (H-EUR) EUR LU2228910431 3,00% 3,0050 2023-06-30
SEB Credit Opportunity V ID (H-EUR) EUR LU2228910605 3,00% 3,0062 2023-06-30

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad, informationsbroschyr och hållbarhetsinformation.

Customer service