Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tydligare redovisning av analyskostnader i fonderna

Från 1 februari 2015 förändras sättet för hur kostnad för externa analystjänster tas ut i vissa fonder. Syftet med förändringen är att ta ut kostnaden på ett sätt som är mer transparent och rättvist för andelsägarna. Analyskostnader har tidigare ingått i courtage och transaktionskostnader som uppstår vid handel i fondernas underliggande instrument.

Från 1 februari 2015 kommer courtage och transaktionskostnader inte längre innehålla kostnad för extern analys och vid de tillfällen det finns behov av externa analystjänster för att förvalta en fond kommer kostnaden för dessa tjänster istället att budgeteras på årsbasis, räknas av på daglig basis och redovisas separat.

Customer service