2015-10-05 08:15

SKF Allemansfond läggs samman med SEB Sverige Indexfond

Den 13 november 2015 kommer fonden SKF Allemansfond att sammanläggas med SEB Sverige Indexfond. Sammanläggningen innebär att både tillgångar och skulder i SKF Allemansfond översförs till SEB Sverige Indexfond. Den som idag är kund i SKF Allemansfond blir istället kund i en motsvarande andelsklass i SEB Sverige Indexfond.

Följande fond/andelsklass berörs av sammanläggningen:

Fond: SKF Allemansfond
ISIN kod: SE0001039561
Fondnr: 396

Andelsklass: SEB Sverige indexfond, A) Icke-utdelande
ISIN kod: SE0002593673
Fondnr: 736

Kundbrev SEB Sverige Indexfond inklusive bilaga
Kundbrev SKF Allemansfond inkl. bilagor